BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

รับออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาก่อสร้างครบวงจร


ที่อยู่ 25/25 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 3 ถนนนวมินทร์ 131 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230


โทร -

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(พัฒนาธุกิจ)

รวบรวมติดตามข้อมูลทั้งภายนอก ภายในองค์กร เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ออกแบบกลยุทธ ทางธุรกิจ (เน้นทางด้านการต

อัตรา 1

เงินเดือน 20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  2. เจ้าหน้าที่บัญชี

  บันทึกรายการรับ-จ่าย จัดทำรายการเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีอากร งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,00-15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  3. โปรแกรมเมอร์

  เขียน-ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ที่บริษัทพัฒนาขึ้น และพัฒนา website ของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  4. เจ้าหน้าที่การเงิน

  ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร, สถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนต่างๆ วิเคราะห์งบการเงินรวมถึงการวางกลยุท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  5. ช่างประปา

  ควบคุมคนงานไฟฟ้าหรือประปาตามโครงการก่อสร้างต่างๆของบริษัทฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  6. หัวหน้าช่างไฟฟ้า

  ควบคุมคนงานไฟฟ้าหรือประปาตามโครงการก่อสร้างต่างๆของบริษัทฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  7. ช่างสำรวจ (Survey)

  กำหนดตำแหน่งของอาคาร, ระดับอาคาร, ความสูงของอาคาร ที่หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  8. ผู้จัดการโครงการ(Project Manager)

  บริหารงานโครงการออกแบบ-ก่อสร้างโรงงานและสาธารณูปโภค

  อัตรา 2

  เงินเดือน 30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  9. ผู้ควบคุมงาน

  ควบคุมงานก่อสร้าง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000-20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  10. โฟร์แมน

  ควบคุมงานก่อสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000-20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  11. พนักงานเขียนแบบประจำโครงการ

  เขียนแบบในโครงการหมู่บ้าน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ขอนแก่น

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  12. พนักงานขายโครงการหมู่บ้านจัดสรร

  ประชาสัมพันธ์ หาและติดต่อ ติดตามลูกค้าซื้อบ้าน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ขอนแก่น

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  13. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

  งานธุรการโครงการหมู่บ้านจัดสรร,ประชาสัมพันธ์
  ติดต่อลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ขอนแก่น

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  14. พนักงานสโตร์ (ประจำสำนักงานสนาม)

  จัดทำสต็อก, ควบคุม-ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างที่หน่วยงานก่อสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  15. ทนายความ

  ทำคดี-ดูแลงานทางด้านกฎหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  16. มัณฑนากร

  ออกแบบตกแต่งภายใน นำเสนอลูกค้า
  ประมาณการและควบคุมงานตกแต่งภายในอาคาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  17. วิศวกรพลังงาน

  ออกแบบระบบและควบคุมติดตั้งประหยัดพลังงานในโรงงาน
  ออกแบบและควบคุมงานระบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ผลิตจากพลัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  18. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

  ออกแบบระบบบำบัด น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  19. สถาปนิก

  ออกแบบ วางผังและอาคารขนาดใหญ่ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบและเสนอวิธีปรับปรุงแก้ไขงานก่อสร้าง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  20. เจ้าหน้าที่บัญชี (Part time)

  ทำการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย,จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากรและงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553


  21. วิศวกรโครงสร้าง

  ออกแบบวิศวกรรมหรือควบคุม, ดูแล, บริหารงานโครงการก่อสร้าง, งานแผนงานก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างที่ดูแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 12 มี.ค. 2553
  หางาน พิษณุโลก   หางาน sale โรงแรม   หางาน ราชบุรี   หางานเลขาเยอรมัน   หางานชุมพร   หางานพังงา   หางานบางแค   หางานประกันภัย   หางานช่างทอง   หางานอมตะนคร   หางานบริษัทรถยนต์   หางานราชการโยธา   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานหัวหิน   หางานอยุธยา   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานสายการบิน   หางานในระยอง   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap