บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด


บริษัทโกลด์สตาร์เมททอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 ผลิตสินค้าประเภทอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด เพื่อใช้ในการทำประตู หน้าต่าง และงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ


ที่อยู่ เลขที่ 88 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110


โทร 034-467-154-7 | แฟกส์ 034-467-158-9
1. หัวหน้าแผนกบัญชี

- จัดทำงบการเงิน
- ควบคุมการบันทึกบัญชีต่างๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
- งานอื่นๆตามที

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์

  - ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
  - รวบรวมข้อมูลทางการตลาด และ วิเคราะห์
  - นำเสนอสื่อ สิ่งพิมพ์ โปรโมชั่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Programmer

  -สามารถเขียนโปรแกรม c#.NET,VB.NET,JAVA ได้
  -มีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบ ERP-AX (เขียนโปรแกรม Supp

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  -เปิดใบกำกับภาษีขาย , ตามยอดที่ลูกค้าได้,จัดทำรายงานภาษีขาย , คิดค่าคอมมิชั่นให้กับ Sale และอื่นๆตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

  -จัดทำ วางแผนงบประมาณของบริษัท
  -ตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้งบประมาณ
  -รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรไฟฟ้า

  - ออกแบบปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องจักร สามารถทำงานแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  - ออกแบบอุปกรณ์ตามใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  -บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกวิศวกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าแผนกจัดส่ง

  - จัดส่งงานให้ลูกค้าตรงเวลา, น้ำหนักที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดต้นทุน ทั้งนี้เพื่อให้เป็

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรเครื่องกล

  -ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  -ดูแลกำกับเรื่อง spare part ส่งหัวหน้าส่วนวิศวกร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. วิศวกรเครื่องกล (ด่วน)

  -ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  -สามารถเขียนแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (ด่วน)

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้แทนขาย (ด่วน)

  รับผิดชอบเสนอขาย ให้กับลูกค้าให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและรายงานขายประจำเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (ด่วนมาก)

  - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
  - วางแผนการตลาด
  - จัดกิจกรรมการตลาด
  - วิจัยตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

  -ทำงานใน Line การผลิต,คุมเครื่อง
  -สามารถเข้ากะได้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

  -จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
  -ควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ คำนวณและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ด่วน)

  -รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่,เจรจาต่อรองการดำเนินการจัดซื้อและวางแผนการส่งม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. QMR

  - รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและการประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ IT

  -สามารถเขียนโปรแกรม VB.NET,JAVA ได้
  -รู้ระบบ ERP (เขียนโปรแกรม Support ได้)
  -สามารถวิเคราะห์และออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานจันทบุรี   หางานรถเช่า   หางานพังงา   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางาน ภาษาจีน   หางานแพร่   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางาน จันทบุรี   หางานสมัครงานลำปาง   หางานทวงหนี้   หางานโรงแรมพัทยา   หางาน ปทุมธานี   หางาน ชลบุรี   หางาน food science   หางานลพบุรี   หางานช่างภาพ   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานชั่วคราว   หางานลําพูน  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา