บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยเป็นบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำด้านการผลิต/แปรรูปและจำหน่ายเหล็ก ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 18 แล้วที่เราครองความยิ่งใหญ่ในธุรกิจเหล็ก และปัจจุบันนี้ธุรกิจในกลุ่มก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่ต้องใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบกำลังพัฒนาอย่างมาก เราจึงรองรับการขยายตัวนั้นด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขี้น


ที่อยู่ เลขที่ 7/4,7/6 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110


โทร 02-8112506-8 ต่อ 211 | แฟกส์ 02-4293957
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

รับผิดชอบการจัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหนี้

  ดูแลเรื่อง บัญชี เจ้าหนี ทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 14,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

  รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริทเกี่ยวกับกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้ช่ายหัวหน้าเครื่อง

  รับผิดชอบในการช่วยหัวหน้าเครื่องรับมอบวุตถุดิบ ดำเนินการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาผู้ใต้บังคับบ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 6,500-8,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. สมุห์บัญชี

  ดูแลบริหารการจัดการงานด้านบัญชีทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1. บันทึกรายการรับ - จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน
  2. ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย สินค้าในระบบ Warehouse ให้ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างไฟฟ้า

  1.ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน
  2.ซ่อมบำรุงทัวไป
  3.ปฏิบัติตามแผน PM

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-11,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้ตรวจสอบภายใน

  - การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ KPI

  ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบKPI

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานขาย

  1.ขายสินค้าของบริษัท
  2.หาฐานลูกค้าใหม่ ๆ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ล่ามภาษาจีนกลาง

  เป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทยในเรื่องการสื่อสารและเป็นตัวแทนของฝ่ายบุคคลในการดูแลคนจีนที่มาทำงานใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  จัดเรียงเอกสาร
  คีย์ข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ

  รับผิดชอบกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถส่งผู้บริหาร
  ทำความสะอาดรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เลขากรรมการผู้จัดการและเลขาบริษัท

  ในส่วนของเลขากรรมการผู้ัจัดการ : รับผิดชอบงานโต้ตอบจดหมาย การจัดประชุม การประสานงานและต้อนรับ งานด้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต

  ประสานงานฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต จัดทำแผนการผลิต ติดตามผลการผลิต ปรับปรุงแผนการผลิต รายงานผลดำเนินการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานฝ่ายผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 6,500-8,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกบัญชี

  รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย บันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

  ติดต่อประสานงานขาย
  ต้องมีความรู้เรื่องเหล็ก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ช่างกลึงลูกรีด

  กลึงลูกรีด (ตัวโรลล์) , เครื่องมิลลิ่งได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,500-12,500
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานขับรถ 6 - 10 ล้อ

  ขับรถส่งของ ตามออเดอร์

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

  สามารถทำแล็ปน้ำเสียได้ ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและผลที่จะกระทบกับภายนอก ในเรื่องน้ำ กลิ่นฝุ่นล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

  รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่างและจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต ในเรื่องคุณภาพเอทา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ช่างเทคนิค ( เครื่องกล )

  ดูแลและซ่อมเครื่อง ประจำโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-12,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่สโตร์

  1.ทำรายการเบิก-จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานประจำวัน
  2.เช็คสต๊อกวัสดุต่างๆให้เพียงพอกับความต้องก

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,500-8,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถส่งผู้บริหาร
  ทำความสะอาดรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1. บันทึกรายการรับ - จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน
  2. ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย สินค้าในระบบ Warehouse ให้ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ผู้ช่วยห้องแล็ป

  รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่างและจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต ในเรื่องคุณภาพเอทา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ที่สำนักงานใหญ่)

  รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ
  และจัดซื้ออะไหล่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ช่างเทคนิค ( เครื่องกล )

  ดูแลและซ่อมเครื่อง ประจำโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(QC) ด่วน

  ใช้เครื่องมือในการวัดไซด์ของเหล็ก

  อัตรา 3

  เงินเดือน 7,000-9,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

  รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่างและจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต ในเรื่องคุณภาพเอทา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  จัดเรียงเอกสาร
  คีย์ข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

  สามารถทำแล็ปน้ำเสียได้ ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและผลที่จะกระทบกับภายนอก ในเรื่องน้ำ กลิ่น
  ฝุ่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. พนักงานธุรการซ่อมบำรุง

  จ่ายงานให้กับ ช่างซ่อมบำรุง
  บันทึกเอกสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. หัวหน้างานคนสวน

  รับผิดชอบงานปลูกต้นไม้ ดูแล และรักษาความสะอาดสวนหย่อมและ ต้นไม้ที่ปลูกให้อยู่ในสภาพที่ดี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. ผู้จัดการโรงงาน

  1.กำกับดูแลกระบวนการผลิตให้ทันความต้องการ
  2.ดูแลควบคุมกระบวนการจัดส่งและคลังสินค้าให้ทันต่อความต้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. ผู้จัดการแผนกสินเชื่อและการเงิน

  เจรจาต่อรองหนี้สิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ล่ามภาษาจีนกลาง

  เป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทยในเรื่องการสื่อสารและเป็นตัวแทนของฝ่ายบุคคลในการดูแลคนจีนที่มาทำงานใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. พนักงานฝ่ายผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. วิศวกรก่อสร้าง

  งานโครงการต่างๆ เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ถอดแบบ ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ดูแลระบบการระบายน้ำภายในโร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  1.บันทึกรายการรับ - จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน (Up Date Real Time
  2.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังในร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 - 9,000
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. ช่างไฟฟ้า

  1.ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของโรงงาน
  2.ซ่อมบำรุงทัวไป
  3.ปฏิบัติตามแผน PM

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. ผู้จัดการบัญชีต้นทุน

  ดูแลบัญชีต้นทุนทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. ผู้ตรวจสอบภายใน

  ตรวจสอบระบบการทำงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท
  1.สามารถวางแผนการตรวจสอบ ( Audit Plan ) ระบบของบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |