บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายซีอิ้วดำ, ซีอิ้วหวาน, ซีอิ้วขาว, ซอส, น้ำมันหอย และเครื่องปรุงรสต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม ภายใต้ยี่ห้อ \"ตราง่วนเชียง\" และ \"ตราเรือ\" บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามายาวนานถึง 100 ปี อีกทั้งได้รับรองมาตรฐานการผลิต GMP , HACCP , ISO 9001:2000 , ISO 22000:2005 บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มุ่งสู่ มรท.8001-2553 ไปพร้อมๆ กับการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรอบรมต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทนตามผลงานและสมรรถนะอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเป็นการสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรเพิ่มขึ้น


ที่อยู่ เลขที่ 135 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 68(โอมาภักดีธรรม) ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130


โทร 0-2463-0117 ต่อ 1301- 1304 | แฟกส์ 0-2463-7124
1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด/เครดิตกทม.

ไม่ระบุ

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างเชื่อม/ช่างปะปา/ช่างสุขาภิบาล

  - งานเชื่อมทั้งหมด งานเชื่อมอาร์กอน
  - รับผิดชอบระบบน้ำปะปาภายในโรงงานทั้งหมด
  - รับผิดชอบดูแล ปิด

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่เทคนิค

  - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  - จัดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร
  - จัดทีมงานดำเนินก

  อัตรา 3

  เงินเดือน 15,000-18,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด

  - บำรุงรักษาเครื่องมิอวัดในการผลิตและบรรจุ
  - ทดสอบเครื่องมือวัดคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  - งานอื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานธุรการการตลาด

  -Support ข้อมูล รวบรวมและทำข้อมูลการขาย
  -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ / ทั่วไป

  จัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

  - บริหารงานคลังสินค้า
  - ควบคุม สั่งการให้เป็นไปอย่างมีระบบ
  - วางแผน พัฒนา ปรับปรุง เพื่อความพร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ต่างจังหวัด)

  - ขับรถและดูแลรถไปกับพนักงานขายเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ตามเขตต่าง

  อัตรา 7

  เงินเดือน 9,000-15,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานรับ-จ่ายสินค้า / เช็คเกอร์

  - รับ-จ่าย สินค้า
  - ตรวจนับสินค้า
  - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อมูล
  - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่การตลาด

  - งานด้านเอกสารของฝ่ายขายและตลาด
  - วิเคราะห์ยอดขายต่างๆ
  - ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท
  - ปร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

  - ขับรถโฟล์คลิฟท์
  - ยกสินค้า
  - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  - จัดทำแบบฟอร์มงานบุคคลและธุรการ
  - จัดระบบการจัดเก็บประวัติพนักงาน
  - จัดทำแบบทดสอบการคัดเลือก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด/ขายเครดิต

  เสนอขายสินค้าของบริษัทตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ตามเขตต่างๆ ใน กทมและปริมณฑล

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ส่งออก

  - รับส่ง Order ต่างประเทศ
  - โต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ
  - เอกสารส่งออก
  - ติดต่อประสานงานเรื่องการส

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ IT

  ดูแลงานด้าน IT ของบริษัท
  ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานขายห้างสรรพสินค้า

  - ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับทางห้างสรรพสินค้า
  - ตรวจสอบสภาพการตลาดสินค้าบริษัท กับคู่แข่ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-15,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกบรรจุ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานขับรถส่งของ (6 ล้อ ) ต่างจังหวัด

  ทำงานเป็นทีมกับ พนักงานขาย

  อัตรา 10

  เงินเดือน 9,000-15,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

  - งานรับ-จ่ายวัตถุดิบ
  - ตรวจนับวัตถุดิบ
  - จัดเก็บวัตถุดิบตามหมวดหมู่ และสถานที่
  - ตรวจสอบสภาพ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. วิศวกรโรงงาน

  - วิจัยและพัฒนาเครื่องจักร
  - ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักร
  - กำหนดมาตรฐานเครื่องจักร วัดผล และวิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-20,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานคุมเครื่องจักร/พนักงานบรรจุ

  - ควบคุมเครื่องผลิต / เครื่องบรรจุ
  - จัดสินค้าใส่กล่อง ปิดกล่อง และจัดเรียงบนพาเลท
  - ทำความสะอา

  อัตรา 20

  เงินเดือน 9,000-15,500
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ช่างทั่วไป

  ดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานขับรถส่งของ กทม. ด่วน

  ขับรถส่งของในเขต กทม. และปริมณฑล

  อัตรา 9

  เงินเดือน ไม่เกิน 10,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด

  ขายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส, ซีอิ้วขาว, น้ำมันหอย, น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ ตราง่วนเชียง ตราเรือ ตราสมอ ตราสับปะรด

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Event ) ด่วนมาก

  - ออกบูธจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่กำหนดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  - ติดสื่อ P.O.P. เช่น Sti

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  - ควบคุม ดูแล / ปฎิบัติงานแทน คัดเลือก Supplier ใหม่
  - รับผิดชอบงานจัดซื้อ วัตถุดิบ , วัสดุสิ้นเปลื

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ช่างไฟฟ้า (ด่วน)

  งานไฟฟ้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 6,500-10,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

  งานสิ่งแวดล้อมทั้งระบบในโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา

  เพาะเชื้อรา และยีสต์ ระดับ Lab scale ตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์, ติดตามคุณภาพการหมัก รวมทั้งวางแผนการปฏิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี ด่วน

  - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและเครื่องปรุง
  - ตรวจวัด สำรวจติดตามและวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. พนักงานทั่วไป

  - ในส่วนของฝ่ายผลิต เช่น เตรียมการผลิต, ผลิตซอส, และบรรจุซอส
  - ในส่วนของคลังสินค้า เช่น จัดเรียงสิ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานจัดกิจกรรม

  - ขับรถออกบูธตามสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด
  - งานอื่นๆ ตามมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ

  1.เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือนโดยโปรแกรมสำเร็จรูป
  2.งานควบคุมกฎระเบียบ ควบคุมสถิติการมาปฏิบั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ลูกค้าสัมพันธ์

  - ประสานงานลูกค้า
  - ติดต่อลูกค้า รับ order

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. พนักงานขับรถฝ่ายขายกรุงเทพ

  ทำงานเป็นทีมกับ พนักงานขาย

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. เจ้าหน้าที่บัญชี

  งานบัญชี

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  - กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
  - ควบคุมการจั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. IT Programmer Support

  - งานระบบ IT ทั้งหมดในบริษัทฯ
  - งานติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. นักโภชนาการ

  ดูแลและคอยให้คำปรึกษา ในการจัดตารางอาหารตามหลักโภชนาการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. พนักงานคีย์ข้อมูล (Parttime)

  - คีย์ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
  - งานเอกสารทั่วไป

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

  - งานด้านความปลอดภัย
  - รับผิดชอบงานความปลอดภัยในโรงงานทั้งระบบ
  - จัดทำแผนโครงการ มาตรการด้านความปล

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. หัวหน้าฝ่ายผลิต (ด่วน)

  - บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบในโรงงาน
  - วางแผนงาน ควบคุมและติดตามงาน ในแผนกผลิต
  - สามารถฝึกอบรมผู

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  - บริหาร ควบคุม ดูแลด้านการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  - บริหาร จัดการ ควบคุม ระบบงานในสายงานผลิตทุกกระบวบการ
  - วางแผน และ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
  - ลดของเ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ โปรแกรมการใช้งาน ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงงานด้านสารสนเทศทั้งหมด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ด่วน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า

  - บริหารงานคลังสินค้าและจัดส่ง
  - ควบคุม สั่งการให้เป็นไปอย่างมีระบบ
  - วางแผน พัฒนา ปรับปรุง เพื่อค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. พนักงานPC

  จัดเรียงสินค้า ตามห้างสรรพสินค้า
  บิ๊กซี , โลตัส ,คาร์ฟูร์

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  -บริหารจัดการงานด้านทรัยากรบุคคลและงานธุรการ โดยปฏิบัติ, ควบคุม, ติดตาม ในแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. Modern Trade Sale

  - รับผิดชอบยอดขายของลูกค้าในกลุ่มห้างสรรพสินค้า
  - ดูแลยอดขาย

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  งานคลังสินค้

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-9,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. นักเคมี

  - ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของส่วนประกอบที่ใช้ในกระบวนการผลิต
  - จัดเตรียมสารเคมีและสารละลายมาตรฐานสำห

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. พนักงานคีย์ข้อมูล Parttime

  ป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 57. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

  - บริหารงานขายและการตลาด
  - วางกลยุทธ์ทางการตลาด
  - ควบคุมดูแลยอดขายให้เป้นไปตามเป้า
  - ศึกษาข้อมูลค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 58. หัวหน้าแผนกบัญชี

  ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 59. Secretary&DDC Officer

  - ควบคุมเอกสารระบบ ISO GMP&HACCP และงานด้านระบบคุณภาพ
  - งานเลขานุการผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,500-15,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 60. พนักงานขับรถฝ่ายขาย ต่างจังหวัด (ด่วน)

  ขับรถประจำต่างจังหวัด

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 61. เจ้าหน้าที่ส่งออก

  - รับส่ง Order ต่างประเทศ
  - โต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ
  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 62. พนักงานขายห้างสรรพสินค้า

  ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับทางห้างสรรพสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 63. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์

  - งานฝึกอบรม
  - งานแรงงานสัมพันธ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-11,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 64. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานในแผนก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 65. หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

  - งานวิศวกรรมในโรงงานทั้งระบบ
  - ควบคุม ดูแล จัดการงานให้เป็นไปตามแผนงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 66. เจ้าหน้าทีเทคนิควิศวกรรม

  งานด้านวิศวกรรม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 67. พนักงานประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์

  รับโทรศัพท์ ธุรการบุคคล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,500-8,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 68. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 69. พนักงานขายหน่วยรถเงินสดต่างจังหวัด ด่วนมาก

  เสนอขายสินค้าของบริษัทตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ตามเขตต่างๆ ใน กทม. , ปริมณฑล และต่างจังหวัด

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 70. เจ้าหน้าที่บุคคล

  สรรหาพนักงานรายวัน-รายเดือนตามอัตรา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-10,000
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 71. พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์

  ขับรถโฟล์คลิฟท์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |