บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการ มาตั้งแต่ ปีพ.ศ 2545 เป็นบริษัทผู้ผลิตไอศกรีม เบเกอรี่ ขนมหวาน และอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP, HACCP, ISO 9001:2000, BRC, HALAL


ที่อยู่ 104/2 ม.1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120


โทร 034-331-984-6 ต่อ 302 | แฟกส์ 034-331-880
1. Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)

- เสนอขายสินค้าช่องทาง Modern Trade และ Food service
- ติดตามกระบวนการขายจนบรรลุเป้าหมาย
- ดูแล บร

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์

  - สำรวจ,วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าทั้ง End Consumer และ Importer ,Wholesale
  - ทำแผนการตลาด พร้อม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ)

  - เสนอขายสินค้าช่องทาง Modern Trade และ Food service
  - ติดตามกระบวนการขายจนบรรลุเป้าหมาย
  - ดูแล บร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Graphic Design

  ออกแบบผลิตสื่อ การตลาด และประชาสัมพันธ์
  ออกแบบงานกราฟฟิค ของ Booth , Exhibition
  ออกแบบการจัดวางของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Warehouse and transportation Manager

  - บริหารจัดการคลังสินค้า และการจัดส่งให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ
  - บริหารความถูกต้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. จป.วิชาชีพ

  ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Sales Assistant Manager

  - ทำแผนงานขาย
  - เสนอขาย นำทีมงานขาย ขายสินค้า จนบรรลุเป้าหมายได้
  - สรุป วิเคราะห์ ทำรายงานการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ผลิต

  - รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์และกำลังคน
  - ควบคุมกระบวนการผลิตให้เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. QMR

  ประสานงาน ควบคุมระบบมาตรฐาน ได้แก่ ระบบ GMP,HACCP, ISO9001:2008,BRC,IFS, FSSC22000,ISO17025 ส่งเสริม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Graphic Design

  ออกแบบผลิตสื่อ การตลาด และประชาสัมพันธ์
  ออกแบบงานกราฟฟิค ของ Booth , Exhibition
  ออกแบบการจัดวางของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้ตรวจสอบบัญชี

  - วางแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  - สำรวจกิจกรรม ทำการตรวจสอบ ทำการประเมินความเหมาะสมของ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - จัดทำบัญชีทั่วไป
  - บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดูแลเอกสารทางบัญชี
  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Export Sales

  - เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ ติดตามกระบวนการขายจนกระทั่งบรรลุเป้ายอดขาย
  - ดูแลรักษาความสัม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่วางแผนและเพิ่มผลผลิต

  - บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
  - วางแผนเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่เอกสารระบบคุณภาพ

  1.ขึ้นทะเบียนและแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ
  2.จัดทำและควบคุมเอกสารของระบบคุณภาพ
  3.งานอื่นๆตามที่ผู้บัง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  ควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่จัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนธุรกิจ

  1.วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบ และประยุกต์ใช้ข้อมูล เพื่อพัฒนารายงานทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (BI)
  2.ประ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ

  รับผิดชอบงานในห้องปฏิบัติการ(Lab)ทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Supervisor Project

  ประสานงาน จัดทำแผนงาน ติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ของงาน project ต่างๆของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานฝ่ายผลิต(จำนวนมาก)

  พนักงานฝ่ายผลิต
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ช่างแอร์

  ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Project Engineer

  ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาห้างอิเซตันข้างเซ็นทรัลเวิร์ด) ด่วน

  บริการขายอาหารและไอศครีมให้แก่ลูกค้าที่มารับบริการที่สาขา

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Senior Marketing Export Officer

  - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเทศมุ่งหวัง (รวบรวมข้อจำกัด,กฎหมาย,ข้อห้าม,โอกาส)
  - ค้นหาลูกค้ามุ่งห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานขายจัดรายการ (งาน EVENT) สยามพารากอน ด่วน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานขายประจำร้าน Full Time

  ขายไอศกรีมและบริการลูกค้าในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าสาขาต่างๆ เช่น สยามพาราก้อน อิเซตัน และพาราไดซ์ พา

  อัตรา 20

  เงินเดือน 6,500 ขึ้นไป
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant staff)

  - ทำบัญชีลูกหนี้
  - ตรวจสต๊อกสินค้า
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานสโตร์

  รับของเข้าสโตร์ จัดของ ส่งของติดรถส่งของได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,500 ขึ้นไป
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ผู้ช่วยฝ่ายผลิต

  ตำแหน่งนี้จะประจำที่บริษัท ซี แอร์คอน เทค จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทฯในเครือของบูโอโน่ และจะประจำที่บางแค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Production Supervisor

  - วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
  - ตรวจสอบกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

  - ประสานงานและและวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  - รวบรวมข้อบกพร่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - จัดทำบัญชีทั่วไป
  - บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดูแลเอกสารทางบัญชี
  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานขายประจำร้าน (Part Time และ Full time) พาราไดซ์ พาร์ค

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. Production Officer

  1.ควบคุมสายการผลิต
  -ดูแลความเรียบร้อยในการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
  -ทำการประชุม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. Massenger (พนักงานส่งเอกสาร)

  ส่งเอกสารของสำนักงานและส่งสินค้าตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิต
  - ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทุกชนิดในสายผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. ผู้จัดการร้าน(Shop Manager)

  - เป็นพนักงานประจำร้าน
  - ดูแลร้านค้าและงานบริการในร้านค้า
  - ดูแลบริหารจัดการร้านค้า Paradise Park

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. พนักงานบัญชี (junior Accountant)

  - ทำบัญชี รายรับ-จ่าย
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. พนักงานขายประจำร้าน Part Time (สาขาสยามพารากอน) ด่วน

  บริการขายอาหารและไอศกรีมให้ลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ร้านสาขา

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. RD Document Control officer

  - ติดต่อและจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
  - จัดทำมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปแช่แข็งและขนส่ง

  - บริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปแช่แข็งให้มีความสมดุล
  - บริหาร ควบคุมระบบคลังสินค้าและตรวจสอบคุณภา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. Productivity Improvement Supervisor

  - บริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
  - วางแผนเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  - บริหารและวางแผนระบบการผลิต ตลอดจนควบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  - บริหารและพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (Shop Supervisor)

  ช่วยดูแล รับผิดชอบงานในร้านช่วยผู้จัดการสาขา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อและฝ่ายขาย

  - รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ ออก P/O ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อสินค้า
  - รับ Order จากร้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. เลขากรรมการบริหาร

  - เตรียมการประชุม,บันทึกประชุม,ทำรายงานการประชุม
  - ประสานงานการนัดหมายทั้งภายในและภายนอก
  - ติดตามง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. Sale Manager

  กำกับดูแลงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1. คำนวณต้นทุนของผลผลิตที่ได้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานผลก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |