บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

เป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด


ที่อยู่ เลขที่ 8/88 หมู่ที่11 ถ.พุทธสาคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130


โทร 02-4310043,02-4206999,02-4208163 ต่อ 161 | แฟกส์ 02-4207550
1. วิศวกรฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน)

เตรียมการผลิต/จัดทำแผนการผลิต/จัดเตรียมกำลังคน/ประสานงากับฝ่ายซ่อมบำรุง/เตรียมเครื่องจักร/วัตถุดิบ/ค

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานทรัพย์สมุทร) (ด่วน)

  งานเชื่อมโลหะในโรงงาน

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 6,500 ขึ้นไป
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เซลล์ต่างจังหวัด

  ติดต่อหาลูกค้าต่างจังหวัดในแต่ละภาค
  เดินทางต่างจังหวัด
  มีความรู้ตัวสินค้าเหล็กรูปพรรณรีดร้อน/รีดเย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ไอที

  ดูแลงานด้านไอที และวางระบบภายในองค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 7,500 ขึ้นไป
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. CFO (Chief Financial Officer)

  บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  บริหารงานด้านบัญชี และการเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าคลังสินค้า

  ควบคุมงานคลังทั้งหมด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานฝ่ายขาย

  ประสานงานการขาย/การจัดส่งสินค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดรูปแบบรายงานเอกสารการสั่งซื้อสินค้า ตัดชำระหนี้ ภาษีภงด. 3,53
  ใช้โปรแกรม SAP ได้

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ต้นทุน )

  ปฏิบัติงานด้านบัญชีลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , ต้นทุนโรงงาน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานฝ่ายผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Programmer

  เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานทรัพย์สมุทร)

  งานเชื่อมโลหะในโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานช่างไฟฟ้า

  ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน และเครื่องจักร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานธุรการเอกสาร

  ดูแลระบบทรัพย์สิน บันทึกข้อมูล รายงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  ปฏิบัติงานด้านบุคคล และ งานด้านค่าแรง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน) (ด่วน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  งานจัดซื้อวัตถุดิบ/งานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่/เครื่องเขียนของใช้ภายในบริษัท/ ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000-12,000
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานขับรถส่งสินค้า (กระบะ)

  งานด้านขับรถยนต์ส่งสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงงาน)

  ดูแลงานด้านไฟฟ้าในโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / หัวหน้าฝ่ายบุคคล

  ดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ช่างยนต์

  ซ่อมรถยนต์ (กระบะ หกล้อ สิบล้อ เทรลเลอร์ )

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)

  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เสมียนจัดส่ง(เช็คเกอร์)

  ตรวจนับเหล็กเพื่อการจัดส่ง

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานฝ่ายผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่)

  ดูแล และซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |