บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าระดับอาเชี่ยน และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นเวลากว่า 27 ปี งานแสดงสินค้าที่จัด อาทิ
งานสถาปนิก ,Interior In Trend, Bus & Truck , Energy Saving และ ConsTech สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ Builder News, Bus & Truck , Energy Saving และ Hot Golf


ที่อยู่ เลขที่ 200/12-14 ชั้น 6 อาคาร เอ.อี.เฮ้าส์ ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


โทร 0-2717-2477 ต่อ 102-104 | แฟกส์ 0-2717-2466
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/สมาชิกสัมพันธ์

1. วางแผนงานพัฒนาสมาชิกให้มีการขยายฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
2. เดินสายออกบูธในงานที่ตรงกั

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานธุรการเลขานุการบริหาร

  - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำสรุปรายการและแผนปฏิบัติงานของกิ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sales Respresentative

  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเสนอขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/สมาชิกสัมพันธ์

  1. วางแผนงานพัฒนาสมาชิกให้มีการขยายฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
  2. เดินสายออกบูธในงานที่ตรง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการแผนกบุคคล/สำนักงาน

  - วางแผนการบริหารกำลังคน และสรรหาว่าจ้าง
  - วางแผนการพัฒนา ฝึกอบรม
  - บริหารค่าจ้าง และสวัสดิการ
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Sale Administration

  - ประสานงานติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขาย
  - รับเรื่องและให้ข้อมูลเบื้องต้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. กองบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

  - ทำข่าว/สัมภาษณ์ตามงานแถลงข่าวต่าง ๆ และค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบงานข่าว
  - เขียนบทความ/เรีย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. นักศึกษาฝึกงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายเปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 4 และกำลังหาสถานที่ฝึกงาน

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่บุคคล

  - ดูแลระบบการสรรหาว่าจ้าง / ปฐมนิเทศน์ / ฝึกอบรม
  - ดูแลงานด้านจัดทำทะเบียนข้อมูลพนักงาน/ประกันสังคม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

  - ดูแลเรื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน
  - สรุปรายงานการปฏิบัติงาน
  - ติดตามเรื่องเงินเบิกกับบัญช

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการทีวี ฝ่ายรายการ

  ควบคุม วางแผน การผลิตรายการต่าง ๆ ของช่องทีวี
  ให้สามารถออนแอร์ได้ตามผังรายการ
  จัดทำนโยบายการผลิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้อำนวยการฝ่าย Marketing & Corporate Communication

  - วางแผนการตลาด วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ และงบประมาณในแต่ละโครงการ
  - สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. กองบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

  - ทำข่าว/สัมภาษณ์ตามงานแถลงข่าวต่าง ๆ และค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบงานข่าว
  - เขียนบทความ/เรียบเ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าทีเขียนแบบ หรือออกแบบกราฟิค

  1.จัดทำแผนผังการจัดงานแสดงสินค้าโดยใช้โปรแกรม Autocad
  2. จัดทำเอกสารข้อมูลการจัดงานและเตรียมงานแสด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานชั่วคราว (งานแสดงสินค้า)

  Staff ในงานสถาปนิก'10 ( อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2553 )

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้ากองบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าว

  - กำหนด วางแผนการจัดทำต้นฉบับแต่ละฉบับไว้
  ล่วงหน้า
  - กลั่นกรองต้นฉบับ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของเ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ส่งเสริมการตลาด

  - ดำเนินการตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดสมาชิก
  - ดูแลการรับสมัครสมาชิกหนังสือรวมไปถึงติดตาม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Sales Respresentative

  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเสนอขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิค TV ฝ่ายรายการ (Graphic Design)

  งานด้าน graphic design รายการหรือกราฟฟิคแอนนิเมชั่นต่างๆ การสร้างสรรค์ลูกเล่นในหน้ารายการ หรือคั่นระ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Call Center พนักงานบริการลูกค้า

  ให้ข้อมูลการบริการสื่อโฆษณาของบริษัทกับลูกค้าต่าง ๆ เพื่อเปิดลูกค้าใหม่
  ติดต่อและประสานงานแก้ไขปัญ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 9,000-13,000
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ส่งเสริมการตลาด ด่วนมาก!!

  - ดำเนินการตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดสมาชิก
  - ดูแลการรับสมัครสมาชิกหนังสือรวมไปถึงติดตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Creative

  Creative งานด้านสื่อโทรทัศน์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. PR Marketing & Communication

  -ติดต่อประสานงานด้านฝ่ายการตลาด
  -ดูแลโปรโมชั่นให้กับทางสปอนส์เซอร์
  -ออกแบบงานโฆษณา ทางทีวีดาวเท

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,000 - 20,000
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิค ออกแบบสิ่งพิมพ์นิตยสาร

  จัดทำกราฟฟิค
  ออกแบบผลิตภัณฑ์
  และโบว์ชัวร์
  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  ออกแบบArt หน้าปกนิตยสาร สื่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Web Content

  อัพเดทเนื้อหา, ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผ่านระบบ CMS, ทำงานร่วมกับทีมเพื

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000 - 12,000
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เลขานุการฝ่าย

  1. จัดทำเอกสารของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. บันทึกและจัดทำวาระการประชุมของแผนก
  3. จัดทำระบบเอกส

  อัตรา 4

  เงินเดือน 10,000-13,000
  บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |