BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากบริษัท อุปโภคและบริโภค
ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อรองรับการขยายงาน


ที่อยู่ 92/17 หมู่7 กม.18 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-750-9494 | แฟกส์ 02-7509496

1. ช่างเทคนิค

กลึงงานแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆตามแผนกการผลิตที่ต้องการได้และทันตามเวลาที่กำหนด แก้ไขแม่พิมพ์ ฉีด - เป่า ได

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  2. ธุรการ

  1. ติดต่อประสานงาน
  2. จัดเก็บเอกสาร
  3. สรูปปิด Report สินค้าของหน่วยงาน
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  3. ผู้ช่วยแผนกบัญชี - การเงิน

  1. ตรวจสอบข้อมูลในการจัดทำเงินเดือนและค่าแรงพนักงานแต่ละเดือน พร้อมรายงานสรุป
  2. ตรวจสอบข้อมูล/เงื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  4. พี่เลี้ยง

  1. อบรม และประเมิน การปฏิบัติงานของพนักงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
  2. ให้คำปรึกษาช่วยเหลือพนักงานใต้บ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  5. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน

  จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน และรายงานต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  6. เจ้าหน้าที่ สโตร์

  1. ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายสินค้าให้เป็นไปตามระบบ
  2. จัดทำบัญชี Stock , ตรวจสอบ Stock ต่างๆ
  3. ตรวจส

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  7. หัวหน้าหน่วยควบคุมการผลิต

  1. ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อน่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุมตรวจสอบผลงานที่ผลิตออกมาให้อยู่ในส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  8. QA

  1. ตรวจสอบสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน
  2. จัดทำข้อมูลสถิติ สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อราย

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  9. วิศวกรซ่อมบำรุง

  1. จัดทำและควบคุมดูแลแผน PM
  2. วิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไขการ Braeak Down
  3. เก็บประว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  10. เจ้าหน้าที่ QA (การพิมพ์)

  1. กำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพงาน
  2. ติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ
  3. audit ระบบการทำงานตามระบบคุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  11. ช่างพิมพ์ มือ1, มือ 2 เลตเตอร์เพรส , ออฟเซต

  ติดตั้งแม่พิมพ์
  พิมพ์งานตามเป้าหมายที่กำหนด
  ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  12. เจ้าหน้าที่วางแผน

  1.วางแผนในการผลิต ติดตามการผลิต และนำส่งสินค้า
  2. ควบคุมจำนวนในการสั่งการผลิต
  3. ประสานงานกับฝ่ายต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  13. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  1. รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  14. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน

  จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน และรายงานต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  15. เจ้าหน้าที่ส่งออก

  1. จัดหา Shipping line หรือ Freight forwarder สำหรับจองเรือให้กับสินค้าที่จะส่งออกนั้นๆ
  2. จัดหาตัว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  16. ช่างปรับแต่ง / ติดตั้ง

  1. ควบคุมให้เครื่องจักรผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ควบคุมผลผลิตให้ได้คุณภาพตาม Spec ที่กำหนด
  3.

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  17. QC ลอง/วัด Spec

  1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยสุ่มตรวจชิ้นงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  2. แก้ไขปัญหาที่พบ
  3. จัดทำสรุป/ร

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  18. เจ้าหน้าที่ Document Control

  1. ดูแล/จัดทำ/จัดเก็บ เอกสารในระบบคุณภาพประจำวัน
  2. ติดตามให้มีการจัดทำเอกสารคุณภาพเป็นปัจจุบัน โดย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1. สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
  2. มีความรู้ในงานด้านซ่อม - สร้างในส่วนของโ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  20. เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์

  จัดเรียงสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  21. พนักงานประจำเครื่อง

  ผลิตสินค้าให้ได้คุรภาพอย่างสม่ำเสมอ แยกของดี ของเสีย ปฏิบัติงานได้ทันเวลา

  อัตรา 100

  เงินเดือน รายได้รวม 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  22. Process Engineer

  1. วางแผนด้านกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
  2. ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  23. หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

  1. ดูแลบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์
  2. มีความรู้ด้านอุปกรณ์ช่างยนต์
  3. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
  4.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553

  หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางาน ลพบุรี   หางานในร้อยเอ็ด   หางานสมุทรสงคราม   หางาน สุพรรณบุรี   หางานดีเทลยา   หางาน อีเว้นท์   หางานปัตตานี   หางานชุมพร   หางานราชการนครปฐม   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางานร้านกาแฟ   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานส่งเอกสาร   หางานภาษาอังกฤษ   หางานสุรินทร์   หางาน สกลนคร   หางานวิศวกรไฟฟ้า   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap