บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

ดำเนินธุรกิจด้านฉีดพลาสติกและขึ้นรูปพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO14001


ที่อยู่ เลขที่ 18 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120


โทร 0-2529-5968-99 ต่อ 1221 | แฟกส์ 0-2529-5959
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ตรวจวัดชิ้นงาน,ตรวจสอบลักษณะภายนอกชิ้นงานลงบันทึกข้อมูล

อัตรา 4

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. หัวหน้ากะ

  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลช่างเทคนิค , กระบวนการผลิตให้ในเป็นไปตามแผนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการแผนกวางแผนกการผลิต

  ควบคุมและบริหารงานด้านวางแผนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  เขียนแบบแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์,จัดเก็บข้อมูลการออกแบบแม่พิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างเทคนิคแม่พิมพ์

  ผลิต Mold Injection และ Mold Vacuum

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 7,500 - 12,000
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกร

  ดูแลติดตามงานระหว่างการผลิตจนจบกระบวนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Sale Injection

  ขายงาน Injection ดูแลลูกค้าเดิม และ หารลูกค้าใหม่เข้ามาในบริษัทฯ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

  รับแนวความคิดจากลูกค้ามาออกแบบและทำ Prototype เพื่อนำเสนอและออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเอง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Sale Vacuum

  ขายงาน Vacuum ดูแลลูกค้าเดิม และ การลูกค้าใหม่ให้บริษัทฯ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  วางแผนการผลิต , รับอุปกรณ์ , รับวัตถุดิบ จากลูกค้า ,เก็บยอกผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก

  ควบคุมการผลิต,แก้ไขปัญหาภายในแผนก,เพิ่มผลผลิต,ควบคุมการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ช่างซ่อมบำรุง

  ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงต่างๆ ในบริษัทฯ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Sale Support (In office)

  Support current Customer : Fullow-up Delivery, Quotation New Project Management

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Process Engineer

  จัดทำมาตรฐานการผลิต,ลดต้นทุนการผลิตฯลฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ดูแลจัดเก็บเอกสาร,ติดตามงานผลิต,ดูแลข้อมูลการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

  จัดทำมาตรฐานการผลิต, จัดทำขบวนการผลิต, ควบคุมต้นทุนการผลิต, จัดทำราคา, ติดตามงานแม่พิมพ์

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

  ควบคุมต้นทุนคุณภาพ, ปรับปรุงภายในแผนก, งาน ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |