บริษัท ซายน์เทค จำกัด

บริษัท ซายน์เทค จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ / การแพทย์ / อุตสาหกรรม
แต่ผู้เดียวในประเทศไทยมากกว่า 24 ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนใจโปรดส่งประวัติพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมายังบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ หากท่านสนใจสามารถเยี่ยมชมได้จาก http://www.sciencetech.th.com หรือ ติดต่อในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
วันเสาร์(ที่ 1 ของเดือน)9.00-15.00 น.
เสาร์ที่ 2 ปิดทำการ
เสาร์ที่ 3 9.00-12.00 น.
เสาร์ที่ 4 กิจกรรมนอกสถานที่


ที่อยู่ 321/43 ถนนนางลิ้นจี่(ถัดจากซอยนางลิ้นจี่ 7 ไป 1 ทางเข้าเป็นอาคารพานิชย์4 ชั้นทรงเสาโรมัน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-285-4101 หรือ 02-285-4915-6 #112 | แฟกส์ 02-285-4856 และ 02-285-4178
1. ผู้แทนขาย ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการปราศจากเชื้อ (BI & CI) ในหน่วยจ่่ายกลาง

นำเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Autoclave , เครื่องล่้าง , เครื่องปรับสภาพหอ้งให้สะอาด และอุปกรณ์ทดสอบการป

อัตรา 2

เงินเดือน 16,500 - 19,500
บริษัท ซายน์เทค จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้บริหารงานขาย หรือผู้ดูแลธุรกิจ หรือบริษัทร่วมค้า ผู้มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องแก้วและสารเคมี 1 ตำแหน่ง

  1. นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
  2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  3. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 - 35,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางการธนาคารเลือด 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือใกล้เคียง

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานธนาคารเลือด
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  3. ทำยอดขายให้ได้ตา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้บริหาร / หัวหน้าพนักงาน รวมทั้งหมด 4 ทีม ทีมธนาคารเลือด, ทีมจุลชีววิทยา และทีม Rapid Test แผนกโรงพยาบาล วุฒิปริญญาโท เฉพาะทีมจุลชีววิทยา หรือปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์

  1. ดูแลบริหารงานให้พนักงานขาย
  2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  3. แนะนำการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าให้กับผ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 25,000 - 35,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) แผนกวิทยาศาสตร์ เขต กทม. 2 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือเกี่ยวข้อง

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
  (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 14,000 - 22,000 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล Rapid Test ทางห้อง Lab และแพทย์ผู้รักษา วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, พยาบาล หรือมีประสบการณ์การขาย Rapid Test

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงาน Rapid Test ทางห้อง Lab
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  3. ทำยอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ทางโรงพยาบาล ทางจุลชีววิทยา (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc) 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางจุลชีววิทยา

  1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา
  (Autoclave, Biosafety, Incubator, etc)
  2. รักษาฐานลูกค้าเก่า

  อัตรา 3

  เงินเดือน 16,500 - 19,500 รวมเงินสนับสนุนยอดขาย
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้แทนขาย(Sales Representative) เขตราชการ ภาคอีสาน(ม.สุรนารี/ม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี) จบสาขาเคมี หรือใกล้เคียง 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก

  งานการขาย / ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย / รักษาฐานลูกค้าเก่า / เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
  -แวะเยี่ยม / บริการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,500-19,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า/คีย์ข้อมูลสินค้า

  1. ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากต่างประเทศ / คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม
  2. จัดสินค้าตามใบสั่งของ
  3. คีย์ตั

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000-9,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานธุรการประสานงานขาย

  รับโทรศัพท์ลูกค้า / ประสานงานกับฝ่ายขาย รับเรื่อง ส่ง fax / รับ fax พิมพ์ใบเสนอราคา / พิมพ์รายงานการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,500-9,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานธุรการ แผนกสต็อกสินค้า

  จัดทำรายงานสินค้า / Key สินค้าเข้า / ตรวจเช็คสินค้าเข้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-9,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม

  ควบคุมดูแลทีมงานขาย ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 22,000 - 25,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Sales Representative ผู้แทนขาย Data logger

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,500 - 27,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Sales Representative ผู้แทนขายทีมเคมี

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 - 17,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานโกดัง/คลังสินค้า

  -PACK สินค้าส่งต่างจังหวัด และส่งจดหมาย
  - ตรวจเช็คสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
  - เช็คสินค้าเข้า
  - จ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 6,500-8,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้บริหารงานขาย

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 2

  เงินเดือน 25,000-30,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Sales Representative ผู้แทนขายกล้องจุลทรรศน์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 27,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานธุรการประสานงานขาย / ส่งเสริมการตลาด

  รับโทรศัพท์ลูกค้า พิมพ์ใบเสนอราคา
  ส่งใบเสนอราคาทาง e-mail / fax
  ส่งเสริมงานการขาย พิมพ์งานต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 8,000-9,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้แทนขาย Sales Representative

  1. ทำฐานข้อมูลของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลทุก 3 เดือน
  1.1 ลูกค้าสำคัญ
  1.2 ลูกค้าทั่วไป
  1.3 ลู

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 17,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานขาย / Sale Representative แผนกวิทยาศาสตร์ เขตกรุงเทพฯ

  นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000 - 20,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Product Specailist สินค้า NIR เขตราชการและอุตสาหกรรม

  ศึกษา Product สินค้า NIR เพื่อนำเสนอรายละเอียดให้ลูกค้าทราบรายละเอียด ทำเคริเบชั่นเคิร์ฟ นำสารตัวอย่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000-18,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้บริหารงานขาย (Sales Supervisor) แผนกอุตสาหกรรม

  ควบคุมดูแลทีมงานขาย ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 22,000-25,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานขาย / Sale Representative เขต โรงงานอุตสาหกรรม

  นำเสนอขายสินค้า / ติดต่อออกไปพบปะลูกค้า / ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000 - 20,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ ด่วนมาก

  1. การส่งและการเคลียร์เอกสาร
  2. การจัดเก็บเอกสาร
  3. การดูแลห้องทำงาน / การใช้ห้องประชุม
  4. การ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. พนักงานสต็อก/ส่งสินค้าและเร่งรัดหนี้สิน

  ส่งสินค้าตาม Order ให้ลูกค้า / ติดตามหนี้สิน / รับเช็คจากลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 6,500-7,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Sales Representative พนักงานขาย (หน่วยงานราชการจบสาขาเคมี หรือ จุลฯ) ด่วนมาก

  ทำยอดขาย เพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า
  ออกเยียมเยียนลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ผู้บริหารทีมงานขาย (Supervisor) ทีมงานแผนกอุตสาหกรรม

  ดูแลทีมงานขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  ซ่อม ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ / อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

  อัตรา 3

  เงินเดือน 10,000-12,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Sales Representative ขายเครื่องกำจัดจุลชีพ/ก่อโรค(Scientific Model)

  นำเสนอขายสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย รักษาลูกค้าเก่า
  เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ทำยอดขายใหได้ตามเป้าหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000 - 20,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Sales Representative ผู้แทนขาย เขตโรงพยาบาล

  ดูแล/ บริหารทีมงานขาย ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 - 20,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ผู้บริหารทีมงานขาย(Supervisor) แผนกวิทยาศาสตร์

  วางแผน/บริหารงานการขาย บริหารทีมงานให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของฝ่าย และทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 22,000-25,000
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. Sales Representative ผู้แทนขาย NIR

  นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ NIR ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
  และหน่วยงานราชการ
  ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
  ทำยอดขายตาม

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. พนักงานขาย / Sales Representative เขตอุตสาหกรรม ภาคอีสาน ด่วน

  ปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ เพื่อติดต่อพบกับลูกค้าและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ขายกับลูกค้าเขต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. Sales Representative ผู้แทนขาย Monitor ควบคุม Boiler และ Tubine

  นำเสนอสินค้าด้าน
  Monitor ของ Boiler & Turbine
  ออกเยี่ยมเยียน พบปะลูกค้า
  ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. พนักงานสต็อกสินค้า/ส่งของ ประจำโกดัง

  รับสินค้า และ ตรวจสินค้าประจำโกดัง
  จัดส่งไปรษณีย์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000-7,500
  บริษัท ซายน์เทค จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |