บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายระบบทำความเย็นภายนอกอาคาร MASTERKOOL ซึ่งเป็นระบบทำความเย็นภายนอกอาคารที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับพื้นที่นอกอาคารหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้


ที่อยู่ เลขที่ 15 เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 0-2953-8800 ต่อ302 | แฟกส์ 0-2589-8586
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงินทั้งระบบ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานธุรการ /ประสานงานทั่วไป/Admin

  1.ดูแลเอกสาร/คีย์เอกสาร
  2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.สรุปข้อมูลพร้อมจัดทำรายงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ช่างเทคนิค,ช่างติดตั้ง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. โฟร์แมน

  ควบคุมดูแลงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน บริหารทีมงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานชั่วคราว

  ตำแหน่งด้านคลังสินค้า
  1.ดูแลคลังสินค้า
  2.บรรุสินค้าลงหีบห่อ
  3.ยกสินค้าและจัดส่งสินค้า
  ตำแหน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-9,000
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. นักศึกษาฝึกงาน

  1.ประสานงานภายในองค์กร
  2.บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  3.จัดเตรียมเอกสาร

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  - วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ และ อุปกรณ์ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผน / นโยบาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Chief Financial Officer

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานขายประจำห้างฯ (โฮมโปร,แม็กโคร)

  นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

  อัตรา 20

  เงินเดือน 12,000 - 15,000
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. โฟร์แมน

  1.วางแผนการทำงานและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำด้านเทคนิคกับลูกค้า
  3.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Customer Service Technician

  1.ติดตั้งระบบงาน
  2.บริการลูกค้าหลังการขาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

  จัดทำงานด้านเอกสาร และการประสานงาน
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
  สามารถสื่อสารภาษาอัง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Tele Sales

  ช่วยสนับสนุนsales ในการเปิดการขาย ตามประเภทธุรกิจ

  อัตรา 3

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  1.วางแผนและควบคุมระบบ Inventory
  2.ตรวจสอบสต๊อคเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เช่น จำนวน,มูลค่าสินค้า ให้ถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Sale Administrative / ธุรการ

  1.ประสานงานด้านเอกสารกับทางฝ่ายขาย ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทำรายงานการขาย
  2.สนับสนุนยอดขายของท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างประกอบโลหะ

  ประกอบงานโลหะแผ่นและเชื่อมชิ้นงานได้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Technical Sale

  ขยายฐานข้อมูลลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Sales Engineer ด่วน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1.ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ
  2.ค้นหาแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3.สรุปรายงานที่เกี่ยว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Event Marketing

  1.ดูแลประสานงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ออกบู๊ท
  2.ทำแผนงานส่งเสริมการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  1ออก Invoice พร้อมวางบิลลูกค้า
  2ติดต่อรับชำระหนี้จากลูกค้าและลงบันทึกด้านลูกหนี้
  3สรุป Report sale

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. R&D Engineer

  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. นักศึกษาฝึกงาน

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1ท่าน
  ธุรการ4 ท่าน ช่างเทคนิค 5ท่าน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักธุรการ (การตลาด)

  1.ดูแลเอกสารทางด้านการตลาด
  2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.สรุปข้อมูลพร้อมจัดทำรายงาน
  4.ดูแ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Executive Assistant ด่วน

  -จัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารของสำนักกรรมการผู้จัดการ
  -ร่างและโต้ตอบจดหมาย เอกสาร อีเมล์ ในส่วนสำนั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. หัวหน้าช่างประกอบโลหะ

  1.ควบคุมแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
  2.ดูแลและให้คำปรึกษากับทีมงาน
  3.ดูแลระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Customer Service Technician รับด่วน

  1.ติดตั้งระบบงาน
  2.บริการลูกค้าหลังการขาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ช่างเชื่อม

  ทำการเชื่อมผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Sales Executive ด่วน

  1.ขยายฐานลูกค้า
  2.รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนดไว้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Marketing Manager

  1.วางแผนกลยุทธทางการตลาดทั้งหมด
  2.ดูแลเรื่องโปรโมชั่น ราคา
  3.ดูแลเรื่องส่งเสริมการขายให้กับฝ่ายขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. Administrative รับด่วน

  ประสานงานด้านเอกสารกับทางฝ่ายขาย ทำใบเสนอราคา ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทำรายงานการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. โฟร์แมน

  ควบคุมดูแลงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน
  บริหารทีมงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. Sales Executive (ประจำต่างจังหวัด)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 8

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ QC

  ดูแลและตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 7,500-9,000
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |