บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหลอดพลาสติกและหลอดลามิเนท ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000


ที่อยู่ เลขที่ 116 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180


โทร 038-571350-5 | แฟกส์ 038-571356
1. ช่างซ่อมบำรุง

ควบคุมดูแล Tooling เครื่องจักร,Part,อะไหล่,ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ,ทำรายงานการเบิกจ่าย และงา

อัตรา ไม่ระบุ

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ Admin ( ธุรการ )

  1. ดูแลความเรียบอาคารสถานที่และบริเวณรอบโรงงานทั้งหมด
  2. ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
  3. ด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  วางแผนการผลิตแต่ละ Process / วางแผนการสั่งซื้อจัดเตรียมวัตถุดิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บริหารการผลิต

  1.จัดสรรกำลังคนในแต่ละ Process ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรายวัน
  2.ลง Daily Reprot ใน Plan ประจำวัน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ Stock อะไหล่

  1. ควบคุม ดูแลการจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักร และ Tooling
  ทั้งหมด
  2. ควบคุมดูแลการรับ-เบิกจ่าย อะไหล่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA,QC) ด่วน

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Process Engineer

  1. ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ
  2. ควบคุมการบำรุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  ดูแลระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งระบบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. IT Support

  - พัฒนา Web Application ได้ ด้วยภาษา PHP , Joomla , ASP
  - ทำงานในระบบฐานข้อมูล SQL , My SQL

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างเทคนิคและหัวหน้าเครื่อง

  1.ควบคุมและรายงานผลผลิตรายวัน ตรวจสอบติดตั้งเครื่องจักรเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายคุณภาพและจำนวนที่สั่ง

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาสินค้า

  1.จัดทำ Limit Sample เพื่อส่งให้กับลูกค้าอนุมัติและใช้อ้างอิงในบริษัท
  2. แจกจ่าย - ติดตาม - เรียกคื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  1. ควบคุมจำนวนสินค้าให้ตรงตาม Stock card
  2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทั้งหมด
  3. ตรวจสอ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |