บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ


ที่อยู่ เลขที่ 1749 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02 5591021-3 ต่อ 721 , 08-6340-3959 | แฟกส์ 02 5591020
1. ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์

ซ่อมบำรุงรถตัก / รถแบ็คโฮ และเครื่องมือหนัก
ซ่อมบำรุงรถยนต์ประเภทรถโม่

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารของแผนกจัดซื้อ ควบคุมวงเงินสดย่อย ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เลขานุการ

  -ติดตามและดูแลจัดการวาระประชุมต่าง ๆ
  -ติดตามงานและนัดหมายลูกค้าให้กับกรรมการผู้จัดการ
  -ดูแลเรื่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพย์สิน

  - ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน ทรัพย์สินของบริษัท ฯ
  - จัดทำรหัสทรัพย์สินแต่ละรายการ
  - ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. วิศวกรเครื่องกล

  บริหารและวางแผน การติดตั้ง การซ่อมบำรุงเครื่องจักรในงานการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าแผนกขนส่งและซ่อมบำรุงยานยนต์

  บริหารจัดการ ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง
  ดูแล วิเคราะห์ทุนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบการปฎิบัติงานขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่การตลาด

  เตรียมเอกสารสนับสนุนการขาย รายงานข้อมูลการตลาดจากแหล่งต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ IT

  - ตรวจสอบการทำงานและอุปกรณ์ Hardware ต่าง ๆ
  ตาม Site งานและสำนักงาน
  - ดูแลระบบเครือข่าย จัดเก็บ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานสโตร์

  คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์,เช็คสต๊อคอุปกรณ์เครื่องจักร,จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

  วางแผน ดูแล ควบคุมการตรวจสอบผลการทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและคอนกรีต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่ผลิต

  ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่ผลิตคอนกรีตผสมเสร้จ
  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ปลอดภัย
  ตรวจเช็คว

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามความสามารถ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานควบคุมคุณภาพ

  จัดทำก้อนตัวอย่าง,ทดสอบคุณสมบัติและจัดทำบันทึกการเทคอนกรีตที่หน่วยงานลูกค้าเพื่อส่ง Lab กลาง

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่การเงิน

  จัดแยกเอกสารวางบิล, ตัดหนี้และปิดงวด, บันทึกเอกสารการรับเช็คสรุปและจัดทำรายงานการรับเงิน ตลอดจนจัดส่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่บริหารการจัดส่ง

  วางแผนการผลิตและจัดส่งคอนกรีตให้ลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดส่งคอนกร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  - ประสานงานกับแผนกขาย
  - ติดตามลูกค้า ยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ การส่งมอบ
  - จัดทำใบเสนอราคาให้แ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. วิศวกรฝ่ายบริหารการจัดส่ง

  - บริหารการจัดส่งสินค้า
  - วางแผนการจัดส่ง
  - ดูแลและแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
  - ติดต่อและบริการลูก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่บริหารบุคลากร

  งานสรรหาว่าจ้าง
  งานด้านระบ Time
  งานธุรการบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงแพล้นท์

  - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ระบุไว้ในแผน
  - ซ่อมเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารต่าง ๆ
  - หักภาษี ณ ที่จ่าย
  - ตรวจสอบยอดเจ้าหน้าคงเหลือ
  - เคลียร์ทดลอง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้แทนขาย

  เสนอขายคอนกรีตผสมเสร็จและเป็นตัวแทนของบริษัทฯในการประสานงานระหว่างลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |