บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จช่างซ่อมบำรุงยานยนต์
รายละเอียดงาน
ซ่อมบำรุงรถตัก / รถแบ็คโฮ และเครื่องมือหนัก
ซ่อมบำรุงรถยนต์ประเภทรถโม่

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถซ่อมบำรุงรถยนต์ประเภทรถบรรทุกหรือรถโม่ได้

ติดต่อ
คุณกรรณิกา เกษโส ( พิม )

สวัสดิการ
- มีประกันสังคม
- เงินฝากออมทรัพย์ให้พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์ม
- รถยนต์รับส่งพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด


เลขที่ 1749 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02 5591021-3 ต่อ 721 , 08-6340-3959 Fax: 02 5591020
WebSite: www.orcpremier.co.th


บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > พนักงานควบคุมคุณภาพ
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > พนักงานสโตร์
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ผลิต
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บริหารการจัดส่ง
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > วิศวกรควบคุมคุณภาพ
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เลขานุการ
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > วิศวกรฝ่ายบริหารการจัดส่ง
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > วิศวกรเครื่องกล
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพย์สิน
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ IT
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บริหารบุคลากร
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > ผู้แทนขาย
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > หัวหน้าแผนกขนส่งและซ่อมบำรุงยานยนต์
บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงแพล้นท์ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) > ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์
บริษัท โคฟี่ จำกัด > ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) > ซุปเปอร์ไวเซอร์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล , ซ่อมบำรุงยานยนต์ ปิดฉลาก&เครื่องเย็น / หัวหน้าแผนกเครื่องบรรจุและปิดฝา , ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า , ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น , ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |