บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (เหล็ก ไม้ ตู้นิรภัย เก้าอี้ แม่พิมพ์ และเฟอร์นิเจอร์สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ) ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ


ที่อยู่ เลขที่ 1/5 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150


โทร 0-2987-8801-10 | แฟกส์ 0-2569-1691
1. พนักงาน QC

- รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป
- วิเคราะห์สาเหตุข

อัตรา 5

เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
บริษัท ไทยไทโย จำกัด

จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. วิศวกร R&D

  ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรด้วย Pcc หรือ Micro Controller
  ตรวจสอบ/วิเคราะห์/ซ่อมชุดControlเครื่องจั

  อัตรา 2

  เงินเดือน 13,500-17,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  จัดทำต้นทุนการผลิตสินค้า
  ทำรายงานต้นทุนการขายฯลฯ
  ทำบัญชีต้นทุน

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,000 - 16,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างกลโรงงาน (ควบคุมเครื่องจักร CNC)

  -ระบบโรงงานอุตสาหกรรม
  -ตรวจสอบระบบเครื่องจักรกล
  -ตรวจสอบระบบเครื่อง ประเภทลม ปั๊ม
  -งานเชิงระบบวิศ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานขาย ประจำห้างสรรสินค้า (แมคโคร ทั่วประเทศ)

  ขายสินค้าให้กับลูกค้าในห้างสรรพสินค้า (ประจำห้าง แมคโคร ทั่วประเทศ)

  อัตรา 10

  เงินเดือน 9000+ค่าคอมมิชชั่น
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรซ่อมบำรุง (PLC)

  ดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
  งาน PM
  งานปรับปรุงเครื่องจักร
  งานซ่อมเครื่องจักร
  งานปรั

  อัตรา 3

  เงินเดือน 13,500-20,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานธุรการ

  บันทึกข้อมูล โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
  งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานแม่พิมพ์ (ช่างควบคุมเครื่องแม่พิมพ์)

  - ประกอบแม่พิมพ์
  - ดูแลเครื่องจักร
  - ทดสอบแม่พิมพ์
  - ผลิตแม่พิมพ์

  อัตรา 15

  เงินเดือน 9,000-15,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรไฟฟ้า

  ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
  ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน 15,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างซ่อมบำรุง

  -งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  -งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  -งานซ่อมบำรุงประปา
  -งานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม

  อัตรา 5

  เงินเดือน 9,500-15,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขับรถ 6 ล้อ

  ขับรถสิงสินค้าของบริษัทฯ
  สามารถเดินทางได้ในเขต กทม./ตจว.

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,500
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่วิศวกรIE

  1. ทำกิจกรรมลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
  2. ออกแบบและจัดสร้างอุปกรณ์ช่วยผลิต ลดความเมื้อยล้า และลด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000-17,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. วิศวกรคุณภาพ

  วางแผนและกำหนดการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  จัดท

  อัตรา 2

  เงินเดือน 14,000 - 16,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานคนพิการ

  -งานธุรการทั่วไป
  -งานผลิตในสายการผลิต
  -งานอื่นๆ ที่เหมาะสม

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ออกแบบ เขียนแบบ แม่พิมพ์

  ออกแบบแม่พิมพ์ตามใบแจ้งงาน
  รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน 10,000-15,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. PROGRAMMER

  พัฒนาโปรแกรม จัดทำคู่มือและให้ความรู้แก่ผู้ใช้ระบบงาน ฯลฯ
  (เขียนโปรแกรมในระบบเท่านั้น)

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000-30,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ออกแบบสถาปัตยกรรม

  รับผิดชอบงานด้าน Drawing /วางแบบตกแต่งร้านค้า /แบบวิศวกรรม 3D / เขียนแบบ 2D 3D

  อัตรา 2

  เงินเดือน 13,500-17,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ช่างเชื่อม

  -งานเชื่อมโลหะ
  -งานเชื่อมเหล็ก
  -งานเชื่อมสแตนเลส

  อัตรา 5

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ช่างซ่อม (งานไฟฟ้า ระบบเครื่องจักร)

  ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องจักร / อาคารสถานที่ / งานสร้างอุปกรณ์ช่วยการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์

  - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  - ติดตามและประสานงานกับทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุว

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000-40,000
  บริษัท ไทยไทโย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |