บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือของบ. หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ซึ่งผลิตอาหารประเภทเครื่องปรุงซอสสำเร็จรูปทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ ตราเด็กสมบูรณ์, Maxchup, i - chef มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ที่สามารถร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้


ที่อยู่ 7/215 ม.6 ซ.พรประภา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 038-650-224 (โรงงานระยอง), 02-674-7990 (สนญ.), 034-822-201-3(โรงงานมหาชัย) | แฟกส์ 038-650-233
1. Key Account Supervisor

-กำหนดแผนการขายเชิงรุก
-ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย
-รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพการตลาดแล

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Officer-Graphic Designer(ประจำสำนักงานใหญ๋)

  1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งเสริมการขาย
  2. ติดตามและตรวจสิบ รูปแบบของฉลากสื่อสิ่งพิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Category Development Executive

  -กำหนดกลยุทธ์การวางสินค้า
  -ดูแลงบประมาณ
  -เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
  -สรรหาโอกาสการขาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. QMS Officer ประจำโรงงานระยอง

  - ควบคุม ดูแล จัดทำระบบบริหารคุณภาพ
  - จัดทำระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008,ISO14001 และระบบที่อื่นๆที

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Supervisor วางแผนการผลิต

  - ปรับปรุงกระบวนกระบวนการผลิต
  - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดเวลาและความผิดพลาด
  - วิเคราะห์ข้อมูลแล

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. SAP Supervisor (SD, MM, PP) (Head Office )

  1. วิเคราะห์และทำความเข้าใจระบบงานเพื่อให้การ Implement ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักเป็นไปตามความต้องก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าบัญชีทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่)

  1. รับผิดชอบงานด้านการรับรับ-จ่าย เก็บรักษาเงินสดย่อย บันทึกและรวบรวมเงินสดและตั๋วเงินรับฝากธนาคาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. QC Manager, QC supervisor (ประจำโรงงานระยอง )

  • รับผิดชอบในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพ วิธีการตรวจสอบในขบวนการผลิต
  • รับผิดชอบในการทวนสอบประสิทธิภาพก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ผลิต/เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต(ประจำโรงงานระยอง)

  -วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
  -ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนกผลิตทั้งหมด

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Trade Marketing Manager/Trade Channel Manager(Modern Trade)(ทำงาน จันทร์-ศุกร์) ด่วน!!

  - วางแผนการตลาด
  - พัฒนาระบบงานการตลาด
  - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน(ทำงานจันทร์-ศุกร์)

  -จัดประเภทรหัสทะเบียนทรัพย์
  -จัดเก็บบันทึกข้อมูลการโอนย้าย จำหน่าย บริจาค หรือทำลายทรัพย์
  -จัดเก็บ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)

  • กำกับ ดูแล บริหารฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต วิศวกรรมการผลิต กำลังคน ทีมงาน ระบบคุณภาพและการส่งมอบได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Senior HR-Recruit (Head Office )

  - ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคลากร
  - จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนและงบประมาณ
  - ติดต่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา / หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา / รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา / เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา (ประจำโรงง

  ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
  • วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

  1. ดูแลงานด้านสรรหา ค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่้นๆ ของพนักงาน
  2. ดูแลงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  3. ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 อัตรา (ประจำโรงงานระยอง)

  หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 อัตรา
  • รับผิดชอบงานด้านวางแผนการผลิตสินค้า/และวางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ (Head Office)

  รับผิดชอบงานดูแล CEO/MD
  1. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
  2. จัดเตรียมเอกสารการประชุม
  3. จัดตารางง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer) ประจำโรงงานระยอง

  • จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัยกำนหดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Asst. Supervisor R&D)/หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Supervisor R&D)( ประจำโรงงานระยอง )

  1.ทำวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
  2

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. หัวหน้าบัญชีต้นทุน/ เจ้าหน้าที่ (สำนักงานใหญ่/สมุทรสาคร/ระยอง)

  - ตรวจเช็คงานระหว่างทำ คงเหลือปลายงวดในกระบวนการผลิต(ทุกวันที่ 1 ของเดือน
  - ตรวจสอบรายงานต้นทุนงานร

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Sales Executive - Regional (Asia,Europe,Asean)เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ

  ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.Sale Executive-Asia=1 อัตรา,2.Sale Executive-Asean=2 อัตรา,3.Sale Executive-Euro

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. วิศวกรโยธา / วิศวกรไฟฟ้า / วิศกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  - รับผิดชอบการวางแผนการซ่อมบำรุง
  - ตรวจสอบการบำงรุงรักษาเครื่องจักร ระบบ Utility
  - แก้ไขปัญหาต่างๆ

  อัตรา 4

  เงินเดือน N/A
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Sales Demand Administration Office/Supervisor

  - รับผิดชอบดำเนินการ, รวบรวมข้อมูล, ติดตามและประสานงานในระบบขายและปฏิบัติการ(Sales&Operation Plannin

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Marketing Executive(NPD) / Marketing Executive(ประจำสำนักงานใหญ่)

  Marketing Executive
  1. ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าทรัพยากรบุคคล(Rayong Plant)

  - รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  - รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานขาย(Food Service Sales Executive) หลายอัตรา ด่วน!!

  - นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager) (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  รับผิดชอบ สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Purchasing Officer (โรงงานสมุทรสาคร)

  1. จัดซื้อ,จัดจ้างเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
  2. ตรวจสอบราคาสินค้า ระยะเวลาในการส่งมอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก(ทำงานจันทร์-ศุกร์)

  - ตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าดี/สินค้าเสีย/สินค้าแตก
  - สรุปยอดต้นทุนใช้ไป/คงเหลือ ในแต่ละเดือน
  - ตรวจส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. Assistant Manager-Accounting( Head Office)

  1.กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) (สำนักงานใหญ่)

  • วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทในกลุ่มฯ
  • วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. Supevisor วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (ประจำโรงงานระยอง)

  รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Asst.HR Manager) (ประจำโรงงานระยอง)

  รับผิดชอบ สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา / รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ 2 อัตรา (ประจำโรงงานระยอง)

  หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
  • ควตรวจสอบการทำงานของพนักงานทั้ง Line , Lab , รับวัตถุดิบ รวมถึงกา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. HR Supervisor (Samutsakhon Plant)

  สรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจ บุคลากรที่มีคุณภาพให้ใช้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. Trade Channel Supervisor

  - วางแผนส่งเสริมการขาย และดูแลงบประมาณการขาย
  - เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
  - สรรหาโอกาสการขาย
  - ประสาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. IT Support (ประจำโรงงานระยอง)

  รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ และประสานงานการซ่อมคอมพิวเตอร์กับผู้ให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร/ระยอง)

  • ควบคุมการซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักรให้มีประสิทธิผลสูงสุด
  • รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าควบคุมและโปรแก

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. QA Supervisor(Finished Product) / QA Lab(ประจำโรงงานมหาชัย)

  รับผิดชอบการตรวจสอบวัตถุดิบชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. Asst.Supervisor QA ,Supervisor QA (ประจำโรงงานระยอง)

  - ตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้ได้ตามข้อกำหนดคุณภาพ เพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย
  - ตรวจสอบ,สุ่มเก็

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)

  - วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร
  - ประมาณการยอดการผลิต
  - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. Consumer Product

  -วางแผนการตลาด
  -พัฒนาระบบงานการตลาด
  -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
  -ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ Consumer

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. หัวหน้างานวางแผนการผลิต / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  1. ควบคุมวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้เพียงพอต่อการผลิต และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. ผู้จัดการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำสมุทรสาคร

  ประจำอยู่ที่โรงงานสมุทรสาคร 1 อัตรา และสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา

  1. วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. Key Account Supervisor (Head Office)

  1. จัดทำเอกสารด้านการขายทั้งภายในบริษัทและติดต่อลูกค้าโดยนำเสนอและติดตามให้สำเร็จ
  2.ติดตามใบสั่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. ผู้ช่วยเลขานุการ

  รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต 1 อัตรา (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  • ดำเนินการวางแผนการผลิตสินค้า/และวางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • บริหารการจัดกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. Regional Sale / AEC Supervisor/Sales Coordinator (พนักงานขายต่างประเทศ) ประจำสำนักงานใหญ่

  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่,หัวหน้างาน,ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศ Indochina ทั้งหมด เช่น ประ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (1 อัตรา) / หัวหน้าแผนกผลิต (2 อัตรา) (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 อัตรา
  • วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร
  • ประมาณการยอดการผลิต
  • คว

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. Sales Coordinator (ฝ่ายขายต่างประเทศ) Head Office

  1. รับข้อมูลจากฝ่ายขายเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายแต่ละ Shipment เพื่อทำเอกสารจัดส่งให้กับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. ผู้จัดการแผนก QA (ประจำโรงงานระยอง)

  - ดูแลระบบควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพทั้งระบบรวมถึงห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ / หัวหน้าบัญชีลูกหนี้(ทำงานจันทร์-ศุกร์)

  -ติดตามสำเนาใบส่งของเมื่อลูกค้ารับสินค้าแล้ว
  -จัดส่งเช็ดคืนให้พนักงานขาย
  -ตรวจสอบควาถูกต้องของใบลด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. Sales Demand Administation Officer

  1. Forecast Summary , Forecast Accuracy , Change Sheet
  2. จัดทำรายงาน DSR ให้กับทีมผู้บริหาร และโรง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. เจ้าหน้าที่จัดซื้อEngineer (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  1. จัดทำใบ PO,PR ต่อรองราคา
  2. จัดซื้อในส่วนงานวิศวกรรม / งานโครงการ Project ต่างๆ
  2. จัดเก็บเอกสา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. Assistant Manager QMS (โรงงานสมุทรสาคร)

  - กำหนดแนวทาง วางแผน การประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทฯ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 56. ผช. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานระยอง)

  • ควบคุม วางแผน กำกับดูแลงาน ซ่อมบำรุงรักษา งานสร้าง และงานติดตั้งเครื่องจักร
  • รับผิดชอบงานด้านระบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |