บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

Since the original of Red Bull in 1981 with vision of serving energy drink to Thai market, today Red Bull has not only become energy source for Thais but also for people all around the world. From the vision in 1981 to present, Red Bull has unlocked greatness of Thai energy drink on world market and it goes beyond serving energy drink. It shows a proud of being Thai people & products on world stage. With a belief of going together, getting greatness together, we are RED BULL


ที่อยู่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


โทร สำนักงานบางบอน โทร 02-415-0100-3 ต่อ 1060,1140, โรงงานปราจีนบุรี โทร 037-239-239 ต่อ 2700 หรือ 2687
1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำสำนักงานบางบอน)

พัฒนาสูตร และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งออกแบบกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับสายการผลิต

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการแผนกผลิต / ผู้จัดการแผนกคุณภาพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกผลิต
  1.วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลไลน์การผลิตในโรงผลิตที่รับผิดชอบ ให้เครื่องจักร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Employee Relation Officer (Prachinburi Plant)

  1.Employee Relations activities and project to create happy workplace for improve workplace engageme

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1.วางแผนการรับสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บ และวางแผนการจัดเตรียมสินค้า เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า , ป

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้างานกิจกรรมการตลาด

  • ทำหน้าที่ในการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของทีม ประกอบด้วยการวางเส้นทางการเดินสายและรูปแบบก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำประเทศจีนและโรงงานปราจีนบุรี)

  1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานห้องผสมให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยเดิน

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ ERP อาวุโส (ประจำสำนักงานบางบอน 1 อัตรา ,ประจำโรงงานปราจีนบุรี 2 อัตรา)

  1.Support ระบบงาน ERP
  2.รับผิดชอบการสร้าง / ปรับปรุงแก้ไขรายงานและแบบฟอร์ม ตามคำร้องขอเพื่อให้ตรงตา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Marketing Officer

  • Support the Marketing Manager in the development of the Brand Marketing Plan (BMP), within the cat

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Supervisor ระบบ ERP อาวุโส/เจ้าหน้าที่ ERP (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1. ควบคุมดูแลและบริหารงานระะบบ ERP ในส่วนของงานโปรแกรม SAP ทุก Module โดยรวมให้มี
  ประสิทธิภาพเหมาะส

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (IE)

  วางแผน ควบคุมดูแลการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตให้มีความพร้อมใช้งาน ,นำเสนอแนวทางปรับปรุงพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1.รวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้จากฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง เพื่อใช้ในการจัดทำค่าทางสถิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์แ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานบางบอน)

  1. จัดทำและดำเนินงานตามแผนการสื่อสาร และแผนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. นักบัญชีต้นทุน(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ Stock วัตถุดิบ
  2.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ Stock อะไหล่
  3.สร้าง Order/

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้าทีมผลิต (ห้องผสมเครื่องดื่ม) ประจำโรงงานประเทศเวียดนาม

  1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยเดินตรวจตา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1.ศึกษาแบบและข้อกำหนดของโครงการ เพื่อจัดทำราคาให้ละเอียด
  2.ถอดปริมาณอุปกรณ์จากแบบและขอราคาจากร้าน ,

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

  1.จัดทำแผนการเข้าตรวจสอบย่อย (อ้างอิงตามแผนงานตรวจสอบหลัก) เพื่อใช้บริหารและติดตามความคืบหน้าของงานต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ,จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  ผจก.แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  1.วางแผน, บริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  - การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - ดูแลการจัดการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  วางแผนและบริหารงานคลังสินค้า ควบคุม Physical Stock ให้ถูกต้องตรงตามระบบ SAP รวมถึงจัดเตรียมและส่งมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Senior Legal Officer/ นิติกรอาวุโส

  •Draft and inspect contract that the Company made with external persons or the Company’s
  employees.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. หัวหน้าทีมผลิต (ห้องผสมเครื่องดื่ม)ประจำโรงงานปราจีนบุรี

  1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานห้องผสมให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยเดิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Telephone operator (สำนักงานบางบอน)

  ลักษณะงาน
  •รับโทรศัพท์และบริการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  •ให้คำแนะนำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. นักบัญชีอาวุโส

  • บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ทั้งรายการที่มี PO และ Non PO รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ และการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  วางแผนและบริหารงานคลังสินค้า ควบคุม Physical Stock ให้ถูกต้องตรงตามระบบ SAP รวมถึงจัดเตรียมและส่งมอบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ข้อตกลง
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ Web Design (สำนักงานบางบอน)

  ลักษณะงาน
  • สามารถออกแบบ สร้างสรรค์และพัฒนาระบบwebsite ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน
  • ดู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. หัวหน้าทีมคลังสินค้า (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1.วางแผนการรับสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บ และวางแผนการจัดเตรียมสินค้า เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า , ป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Supervisor ซ่อมบำรุง ประจำโรงงานปราจีนบุรี

  1.ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตรวมถึงกระบวณการบรรจุและหีบห่อผลิตภัณฑ์ ให้ได้จำนวนสินค้าตามที่ฝ่ายวาง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. วิศวกรเครื่องกล (อนุรักษ์พลังงาน) ประจำโรงงานปราจีนบุรี

  1.ดูแล จัดหา ดำเนินการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร
  2.การพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐาน
  3.ดำเนิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ผู้จัดการแผนกการตลาดช่องทางการค้า

  1) วางแผนกลยุทธ์ ราคา การกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด และการจัดเรียงจัดโชว์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. นักบัญชีอาวุโส : ลูกหนี้และการเงินรับ (ประจำสำนักงานบางบอน)

  1.จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงินของบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
  2.ติดตาม/ บันทึกการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. วิศวกรประเมินราคา(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1.ศึกษาแบบและข้อกำหนดของโครงการ เพื่อจัดทำราคาให้ละเอียด
  2.ถอดปริมาณอุปกรณ์จากแบบและขอราคาจากร้าน ,

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้จัดการแผนก QA / QC (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

  1. กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสม,สารเคมี ,บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต
  2. จัดทำค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ

  จังหวัด ปราจีนบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานกิมหยง   หางาน อีเว้นท์   หางานอยุธยา   หางานเทเลเซลล์   หางานขาย   หางานทำที่ตรัง   หางานชั่วคราว   หางานออเรนทอล   หางาน sale   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานด้านน้ำมัน   หางาน เพชรบูรณ์   หางาน ราชบุรี   หางาน ปทุมธานี   หางานที่พัทยา   หางานกระบุรี   หางานจิวเวลรี่  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา