บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)


บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ(KTBGS) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริหารอาคาร งานบริหารศูนย์ฝึกอบรม งาน PRINTING&MAILING และงานบริการต่างๆ ให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลักมาเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยบริษัท ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (ปี 2550-2555) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและชื่อเสียงของ KTBGS ภายใต้คุณค่าองค์กร "บริการด้วยใจ มั่นในความรับผิดชอบ รอบคอบทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ พัฒนาความสามารถ"


ที่อยู่ 96 /12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-791-9863-4, 02-791-9998 | แฟกส์ 02-935-3706
1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (รถขนส่งทรัพย์สิน/เงินสด)

- ติดตามรายงานผลการปฎิบัติงานรถขนส่งทรัพย์สินด้วยระบบ GPS
- ประสานงานแก้ไขปัญหาตู้ ATM ขัดข้อง (Com

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานจัดซื้อ

  จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง
  จัดจ้าง งานซ่อมแซม ,งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ บริหารงานสรรหาบุคลากรอาวุโส

  -ขยายช่องทางการรับสมัครงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  -วางแผน กลยุทธ์ และแนวทางในการสรรหาบุคคลากร
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานวางแผนงานบัญชีและงบประมาณ

  รวบรวมแผนการดำเนินงานประจำปี
  ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
  สรุปแผนการดำเนินงานประจำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานวางแผนงานบุคคลและพัฒนาองค์กร (HROD)

  วางแผนกลยุทธ์งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  วางแผนกลยุทธ์งานด้านการพัฒนาองค์การ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พ.ขนส่งทรัพย์สิน/เงินสด

  ขนส่งทรัพย์สินประจำศูนย์เงินสดธนาคารกรุงไทยฯ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 9,900 บาทขึ้นไป
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ ธุรการ QA (ภาคสนาม)

  ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานขนส่งทรัพย์สิน,เงินสด
  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเติมตู้ ATM

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Programmer (พัฒนาระบบงานพิมพ์)

  - ออกแบบระบบงานพิมพ์
  - พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับระบบงานพิมพ์
  - ดูแลระบบ (Process)งานพิมพ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่บัญชี

  จัดทำบัญชีต้นทุนได้
  สรุปยอดบัญชีต้นทุนรายงานผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT-Audit)

  -ตรวจสอบระบบสารสนเทศด้าน General control ,Application
  -ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ

  พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน วันละ 450 บาท
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงาน Call Center

  ให้บริการ เบอร์1551 ของ ธ.กรุงไทย

  อัตรา 10

  เงินเดือน 12,400 บาทขึ้นไป
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงานธุรการ

  1.จัดพิมพ์เอกสาร
  2.จัดทำสรุปรายงานส่งหัวหน้างาน
  3.ประสานงานธุรการทั่วไป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม (HRD)

  -เขียนโครงการฝึกอบรม
  -ดำเนินการจัดฝึกอบรม
  -ติดต่อวิทยากรภายนอก
  -ประเมินผลการฝึกอบรม
  -ประสานงานกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |