บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ


ที่อยู่ 173 ถนนนราชสีมา แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


โทร 02-628-9100-8 | แฟกส์ 02-628-9109
1. พนักงานจัดเรียงสินค้า

1.จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน ภายใยซุปเปอร์Maxvalue
2.เช็คสต็อกสินค้าเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อสินค้า
3.จั

อัตรา 1

เงินเดือน 300บาท/วัน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1.ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าในสาขารับผิดชอบ
  2. ตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของบัญชีสิ้นค้าสำเร็จรูป

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ขายตัวแทนจำหน่ายและธุรกิจบริการ

  1. การหาลูกค้าใหม่ นำเสนอสินค้าตัวอย่างไปให้พิจารณา เสนอขายสินค้าใหม่ เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
  2.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานขายประจำร้าน สาขา หลักสี่

  -ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/เมนูเครื่องดื่ม/แคชเชียร์
  -ดูแลการจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
  -การ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 300บาท/วัน
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้างานคลังสินค้า (สกลนคร)

  1.วางแผนการจัดเก็บวัสดุ ปัจจัยการเกษตร ปัจจัยการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เหมาะสมและทันการใช้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

  1. จัดทำรายงานภาษีขาย และ ตรวจเช็คความถูกต้องของใบกำกับภาษีขายของ SHOP ทั้งหมด
  2. บันทึกบัญชีและตัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามอัตรา รพ.
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

  วางแผนและดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องการวารจำหน่ายสินค้าชุดของขว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการสายปฏิบัติการ

  - วางแผน บริหารงานสายปฏิบัติการ (โรงงาน, วิศวกรรม, ระบบคุณภาพ, RD, QC, วางแผนการผลิต)
  - จัดทำงบประม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานคลังสินค้า (300บาท/วัน)

  - ตรวจเช็คสำนวนและสภาพสินค้าก่อนการจัดส่ง
  - เช็คสินค้าและตรวจสภาพสินค้าเร่งระบาย
  - ปฏิบัติงานในด้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 300บาท/วัน
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานขายประจำร้าน โซนศรีนครินทร์

  - ดูแลการขายหน้าร้าน / สินค้า / เมนูเครื่องดื่ม/แคชเชียร์
  - ดูแลการจัดการสต๊อกสินค้า / สั่งซื้อสินค

  อัตรา 1

  เงินเดือน 300บาท/วัน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าล่วงเวลา
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานขายประจำร้าน สาขา The Walk

  -ดูแลการขายหน้าร้าน/สินค้า/แคชเชียร์/เมนูเครื่องดืม
  -ดูแลจัดการสต๊อกสินค้า/สั่งซื้อสินค้า
  -การจัดก

  อัตรา 1

  เงินเดือน เงินเดือน
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านคอมพิวเตอร์)

  -ช่วยดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานขายหน้าร้าน เดอะ คริสตัส ชัยพฤกษ์

  พนักงานขายประจำหน้าร้านสาขา
  ดูแลการจัดเรียงสินค้า วัน เดือน ปี หมดอายุ
  คิดเงิน - ทอนเงิน
  ความสะอา

  อัตรา 2

  เงินเดือน 300/ วัน
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้างานการบริหารและการเงิน

  1.ดูแลงานในด้านคลังสินค้า
  2.ดูแลงานในด้านการเงินการบัญชีของบริษัท
  3.ดูแลงานในด้านการบริหารจัดการสำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา

  1.ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อเปิดร้าน
  2.ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อเปิดร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการสาขา

  1.บริหารการจัดการพนักงานขาย
  2.บริหารงานขาย stockร้านค้า
  3.ตรวจสอบงานขาย พัฒนางานขายร้านค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน 1,4000-1,8000
  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดุสิต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |