กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด


กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี กว่า 30 ปี ในการดำเนินธุรกิจสุกร ครบวงจร ตั้งแต่ ฟาร์มสุกรมาตรฐาน, โรงงานแปรรูปตัดแต่งเนื้อสุกรมาตรฐานส่งออก, ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000, จำหน่ายให้กับธุรกิจอาหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


ที่อยู่ 455 ถ.เพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000


โทร 034-258-225-30 | แฟกส์ 034-258-224
1. หัวหน้างานครัว/ กุ๊ก

***ขยายสาขาเปิดใหม่
1. ประจำสาขาซอยเพชรเกษมซอย 69
2. ประจำสาขาพระราม5(ราชพฤกษ์)
3. ประจำสาขารังสิ

อัตรา 5

เงินเดือน ตามประสบการณ์ / โครงสร้างบริษัท ( รายได้ดีมาก !!!! ) รายได้ดี โดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบกา
กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. นักศึกษาฝึกงาน

  - ฝึกงานในส่วนงานแผนกงานด้านบุคคล HR (ฝึกงานที่ อ.เมือง จ.นครปฐม)
  - ฝึกงานในส่วนงานธุรกิจร้านอาหารส

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ธุรกิจโรงงาน,ธุรกิจบริการร้านอาหาร)

  บริหารรับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบ
  - งานสรรหาพนักงานรายวัน
  - งานค่าจ้าง, สวัสดิการพนักงาน
  - งานด้านฝ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้างานครัว/ กุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก

  รับผิดชอบการจัดการงานครัว, การเตรียมอาหารบริหารวัตถุดิบ, ดูแลและปฏิบัติงานในครัวให้เป็นไปตามขั้นตอนแ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ / โครงสร้างบริษัท ( รายได้ดีมาก !!!! ) รายได้ดี โดยพิจารณาจากระดับการศึกษาและประสบกา
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน

  ดูแลงานด้านงานบัญชี / การเงินของบริษัทฯ ตามที่รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ดูแลงานด้านงานบัญชี ฯลฯ ของบริษัทฯ ตามที่รับมอบหมาย

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานเก็บเงิน

  เก็บเงินลูกค้า นำเงินฝากธนาคาร จัดส่งเอกสาร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เลขานุการผู้บริหาร

  - งานประสานงานทั้งภายในภายนอก
  - งานจัดการเอกสาร
  - งานนัดหมาย ดูแลการประชุม
  - งานบริการดูแลผู้บริห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

  ***ขยายสาขาเปิดใหม่
  1. ประจำสาขาซอยเพชรเกษมซอย 69
  2. ประจำสาขาพระราม5(ราชพฤกษ์)
  3. ประจำสาขาศาลาย

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Sale / เจ้าหน้าที่การตลาด

  หน้าที่ตำแหน่ง Sale
  - ดูแลงานขาย ดูแลลูกค้า สรุปรายงานการขาย จัดทำแผนการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายของบริ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

  1. ดูแลระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
  2. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้างานบริการ

  รับผิดชอบการดูแลและบริการลูกค้าในการใช้บริการ, ควบคุมการทำงานของพนักงานบริการในร้านให้ดำเนินไปตามขั้

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานขับรถ

  - ขับรถจัดส่งเอกสารของฝ่ายธุรการ
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร )

  ดูแลระบบ IT ภายในองค์กร ตามที่รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์/ โครงสร้างบริษัทฯ
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ

  บริหารและควบคุมดูแลตรวจสอบการผลิตสินค้าแปรรูป ทั้งในส่วนของ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / พัฒนาผลิตภัณฑ์

  - ควบคุมงานด้านการผลิตในโรงงานชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกร,โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสุกร และควบคุมการปฏ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)

  รายละเอียดของงาน
  1. จัดทำและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมทั้งจัดวางระบบการบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำ อ.นครชัยศรี)

  บริหารรับผิดชอบ
  - ด้านงานสรรหาบุคลากรของบริษัท
  - ด้านค่าจ้างพนักงาน (รายวัน)
  - ด้านระเบียบวินัยขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

  ***ขยายสาขาเปิดใหม่
  1. ประจำสาขาซอยเพชรเกษมซอย 69
  2. ประจำสาขาพระราม5(ราชพฤกษ์)
  3. ประจำสาขารังสิ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. พนักงานธุรการ

  1. รับผิดชอบงานธุรการ
  2. รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. งานเอกสารที่จะติดต่อภายนอกและภายใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |