บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด


ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อีกทั้งยึดมั่นและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม


ที่อยู่ เลขที่ 1 ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 02-938-3444 ต่อ 2846
1. ผู้จัดการส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ควบคุมดูแล การทำงานของส่วนออกแบบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

- ตรวจเช็ครายละเอียดความถูกต้องของงาน

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

  - วางแผนการดำเนินงานตรวจสอบงานก่อสร้างบ้าน

  - จัดทำรายงานข้อบ่งชี้การก่อสร้างเพื่อให้ฝ่ายก่อสร้างด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

  - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  - สามารถใช้โปรแกรม Ms.office, Auto CAD โปรแกรมคำนวนงานโครงสร้างได

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ปรับแบบ

  - เขียนแบบบ้าน ในโปรแกรม ( Archicad/Autocad)
  - ปรับแบบ, เคลียร์แบบ โปรแกรม (Archicad/Autocad)
  - อื

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. นิติกรประจำสำนักงาน

  ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย เตรียมคดี ตลอดจนดำเน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

  - ประมาณราคา ควบคุม งบประมาณ

  - ตรวจสอบงบประมาณระหว่างก่อสร้าง

  - จัดทำ ต้นทุนงานก่อสร้าง

  - อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

  - รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินและบัญชีโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ


  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ด่วน..!! วิศวกรควบคุมงาน (สระบุรี ,ราชบุรี,กรุงเทพฯ)

  - วางแผนงานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง
  - จัดทำรายงาน การก่อสร้าง
  - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
  - อื่นๆ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ

  - บันทึกบัญชี
  - ทำการตั้งเบิกจ่าย AP
  - เก็บรายละเอียดประกอบงบ
  - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภงด.3, 53

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ

  - ประสานงาน งานเอกสารต่างๆ รวบรวมสรุปรายงาน ประจำสัปดาห์/เดือน
  - เป็น Center เพื่อเสนองานผู้จัดการฝ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Junior Sales Executive (ปิยรมย์ (สุขุมวิท 101/1/ลาดพร้าว/พัทยา/โคราช) ด่วน!!

  - โทรเชิญลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้าน
  - เปิดการขาย
  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  - บริษัทฯ มี

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้จัดการส่วนเปิดงานและประสานงานช่าง

  - วางแผนงานสำรวจ , วางผัง ,ตอก/เจาะเสาเข็ม พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า ,สรุปการดำเนินการ , ปัญหาและเส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ด่วน..!! เจ้าหน้าที่ประสานงานก่อสร้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

  - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานประจำเดือน เป็นต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เลขานุการและประสานงาน (ฝ่ายออกแบบ)

  - จัดพิมพ์เอกสารการประชุม ร่างจดหมาย พร้อมจัดรวมรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ

  - ประสานงาน จั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. วิศวกรประมาณราคา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

  - ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคารพักอาศัย เพื่อจัดทำ BOQ ต้นทุนค่าก่อสร้าง
  - คิดงานลด-งานเพิ่มข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

  - ดูแลงานจัดซื้อและจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้าง

  - ประสานงานและตรวจสอบสินค้าตามจำนวนและ ประเภทที่ทาง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง (ประจำสระบุรี/ราชบุรี/ลาดพร้าว/นนทบุรี)

  - วางแผนการทำงานของส่วนก่อสร้าง
  - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย
  - อนุมัติงานแล

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. สถาปนิกออกแบบ NewDesign

  ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมให้ตรงตามแนวทาง
  หรือแผนงานที่องค์กรกำหนด

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Junior Sales Exective (ประจำสำนักงานใหญ่ -ลาดพร้าว ซ.19)

  - โทรเชิญลูกค้า เพื่อ แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้าน

  - เปิดการขาย

  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการสำนักงานขาย (ลาดพร้าว,(ปิยรมย์เพลส),สระบุรี,ราชบุรี )

  - บริหาร, ควบคุม
  - วางแผนงานกลยุทธ์ด้านงานขาย,บริหารยอดขายตามเป้าหมาย และ นโยบายบริษัทฯ
  - ดูแลความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Senior Sales (สาขาโคราช)

  - เสนอขายแบบบ้านและความต้องการต่างๆ ของลูกค้า
  - เปิดและปิดการขายและติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  - อื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชั่น
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  -เขียนแผนฝึกอบรมประจำปี

  -เสนอแผนฝึกอบรมประจำปี

  -ฝึกอบรมพนักงานใหม่

  -งานดูแลเอกสาร ติดตามงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรควบคุมงาน (สระบุรี ,ราชบุรี,กรุงเทพฯ)

  - ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน
  - ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ
  - วางแผนงานก่อสร้าง , ควบคุมงานก่

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

  - จัดทำ/ตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  - ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั้งหม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. วิศวกร/เจ้าหน้าที่จัดหาผู้รับเหมา

  - บริหารและควบคุมประเมินผลงานช่างรับเหมา
  - ดูแลงานส่วนงานจัดหาช่างรับเหมา
  - จัดหาช่างรับเหมา

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
  บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |