บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด


กลุ่มบริษัทอิมพิเรียลเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ 2509 ดำเนินธุรกิจด้านการค้าปลีกและธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของศูนย์การค้า ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจค้าปลีก และมุ่งหวังพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายและได้รับประโยชน์สูงสุด


ที่อยู่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง 999 หมู่1 ชั้น 6 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270


โทร 02-756-8217-9 ต่อ 7640, 089-661-7102 ,087-547-4302 | แฟกส์ 02-384-1343
1. หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง

วิเคราะห์และวางแผนการบริหารความเสี่ยง
จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน และแก้ไ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้างและอัตรากำลัง

  1.จัดสรรพนักงานให้ได้ตามอัตรากำลัง
  2.จัดทำแผนการสรรหาอัตรากำลัง
  3.จัดทำแผนโครงสร้างอัตรากำลัง
  4.ว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานแคชเชียร์

  ดำเนินการให้บริการรับเงินสดจากลูกค้า ณ จุดขายหรือให้บริการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิคอาคาร

  1. ซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา ,เหล็ก,PVC
  2. ซ่อมแซมระบบโครงสร้างอาคาร เช่น ฝ้าเพดาน ,ฝาผนัง,งานปูกระเบื

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการแผนกศูนย์ขายเครื่องดื่ม

  - สร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนย์เครื่องดื่ม โดยมุ่งตอบสนองกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
  - พัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรไฟฟ้า (วางแผนและวิเคราะห์ระบบอาคาร) ด่วนมาก

  วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา หาทางแก้ไขและวางมาตรการป้องกันปัญหาของงานระบบอาคาร (รับเฉพาะวิศวกรที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง

  - วิเคราะห์และวางแผนการบริหารความเสี่ยง
  - จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
  - วิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าแผนกบริหารสินค้าพื้นที่โปรโมชั่น

  - จัดทำและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
  - ควบคุมทำ สต๊อก การเบิกจ่าย สรุปรายเดือน
  - จัดทำเอกส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่สวนน้ำ (Life Guard)

  1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสวนน้ำ
  2.ดูแลเกี่ยวกับระบบน้ำ เช่นปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
  3.ทำความสะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานแคชเชียร์

  - ปฏิบัติการรับชำระเงินสด / บัตรเครดิต ของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้า
  ตลอดจนรับบริการและ

  อัตรา 4

  เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการแผนกขายพื้นที่โปรโมชั่น

  1. จัดทำแผนปฏิบัติงานและบริหารพื้นที่จัดรายการ(Promotion Area)
  2. วางแผนและจัดทำผังรายการโปรโมชั่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่สื่อ Digital

  1.ดูแลสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ของบริษัท
  2.ตัดต่อภาพกิจกรรมของศูนย์การค้า
  3.วางแผนงานกับฝ่ายต่างๆที

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  พนักงานขับรถผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  1.ขับรถให้บริการสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  2.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาระบบการเรียนรู้

  หน้าที่รับผิดชอบ
  1.สามารถสอนเด็กปฐมวัยได้
  2.มีทักษะการสื่อสาร สามารถพบปะผู้ปกครองเพื่อแนะแนวทางให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้จัดการแผนกขายพื้นที่โปรโมชั่น

  1. จัดทำแผนปฏิบัติงานและบริหารพื้นที่จัดรายการ(Promotion Area)
  2. วางแผนและจัดทำผังรายการโปรโมชั่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |