บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติ ส่งให้กับบริษัท ปตท. มีนโยบายที่ชัดเจน มีการบริหารงานโดยวิศวกรและทีมงานที่มีคุณภาพ ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้และความสามารถ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับบริษัทฯ ดังนี้


ที่อยู่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160


โทร 02-593-7217-9#206, 086-570-2327 | แฟกส์ 02-593-7216
1. ผู้จัดการบัญชีการเงิน

1. ปฎิบัติงานตามนโยบาย คำสั่ง กฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รวมทั้งมีวัสัยท

อัตรา 3

เงินเดือน N/A
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. วิศวกร

  1.ดูแลขบวนการผลิต กำหนดตารางงานผลิต
  2.ควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับที่สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ
  3.จัดการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1.ปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรฐานคู่มือข้อกำหนดต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงาน เช่นISO9001:2008มอก.18001:254

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. วิศวกร

  1.ดูแลขบวนการผลิต กำหนดตารางงานผลิต
  2.ควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับที่สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ
  3.จัดการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

  1. กำหนดการอบรมพนักงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

  1.ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน คู่มือ ข้อกำหนดต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงาน เช่น ISO 9001:2008 มอก.18001:2

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บุคคล

  1. จัดหาและกลั่นกรองผู้สมัคร เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ว่างและทบทวนคุณสมบัติของบุคคล
  2. ติดตามและประเมิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานปฏิบัติการ

  1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการโหลดก๊าซ
  2. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการโหลดก๊าซ
  3. ปฏิบัต

  อัตรา 7

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

  1. จัดทำงานด้านเอกสารในระบบงานมาตรฐานและความปลอดภัยของบริษัทฯทั้งหมด
  2. จัดทำ ระบบงานมาตรฐานและความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร

  1.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
  2.ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
  3.ซ่อมบำรุงสถานีบริก

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |