บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติ ส่งให้กับบริษัท ปตท. มีนโยบายที่ชัดเจน มีการบริหารงานโดยวิศวกรและทีมงานที่มีคุณภาพ ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้และความสามารถ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับบริษัทฯ ดังนี้วิศวกร
รายละเอียดงาน
1.ดูแลขบวนการผลิต กำหนดตารางงานผลิต
2.ควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับที่สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ
3.จัดการงานผลิตทันเวลาตามกำหนด ถูกต้องทั้งจำนวนและคุณภาพ
4.จัดหาแรงงาน วัสดุเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี
5.ประมาณราคา และจัดทำมาตรฐานการทำงาน
6.ปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
7.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์
8.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น จัดซื้อ บุคคลเป็นต้น
9.จัดทำและปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน
10.ให้คำแนะนำและกระตุ้นทีมงานทุกระดับชั้น
11.ประเมินผลงานพนักงาน
12.จัดหาหลักสูตรการอบรมพนักงาน
13.ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอมหมาย

จังหวัด สระบุรี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน N/A บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษา :ปริญญาตรี วิศวกรเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์: งานบริษัท/โรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีประสบการด้าน NGV จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
คูณรัชนีกร สมนึก

สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
-โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่ากะ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยต้นเองที่บริษัท (รถเมล์ สายรังสิต-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร)
- ส่งใบสมัครทาง E-mail

บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด


15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี  12160
Tel: 02-593-7217-9#206, 086-570-2327 Fax: 02-593-7216
WebSite: www.sakolenergy.com


บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > พนักงานปฏิบัติการ
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > วิศวกร
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักร
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท สากลเอนเนอยี จำกัด > ผู้จัดการบัญชีการเงินวิศวกร
บริษัท คริสตอลลา จำกัด > วิศวกรโครงการ
บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด > วิศวกรอุตสาหการ
บริษัท เอ็ม โปรเจ็ค โฮลดิ้ง จำกัด > วิศวกรสิ่งแวดล้อม
บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด > วิศวกรโครงการงานออกแบบและงานขาย
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด > วิศวกรอุตสาหการ (จ.กาฬสินธุ์)
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด > วิศวกร (ทุกสาขา)/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด > วิศวกรเครื่องกล(โรงงาน)
บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด > วิศวกรสนาม
บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด > วิศวกรเครื่องกล ประจำรพ.สุขุมวิท
บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด > วิศวกรซ่อมบำรุง
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > วิศวกรควบคุมคุณภาพ
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด > วิศวกรเครื่องกล
Function House > วิศวกรเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง
บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด > วิศวกรสุขาภิบาล/โฟร์แมนสุขาภิบาล (Sanitary Engineer/Foreman)
I.S.A. VALUE CO., LTD. > เจ้าหน้าที่ธุรการ วิศวกรรม(ประจำสามพราน)
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD. > SYSTEM ENGINEER 2 PERSONS / วิศวกรคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด > วิศวกรเครื่องกล
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด > วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |