บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์) บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาป็นเวลา 25 ปี ขณะนี้ได้ขยายสาขาที่จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรีประจำปี 2548 ประเภทอุตสาหกรรมดีเด่น บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแผงคอยล์สำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ได้รับ ISO 9001 – 2000


ที่อยู่ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000


โทร 0-2976-5290-9 | แฟกส์ 0-2976-5023
1. วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

รับผิดชอบการวางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาขี้นตอนวิธีการในการผลิตสินค้าเพ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการในโรงงานพร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารคลังสินค้าดูแลด้านข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  ด้านวางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  ดูแลด้าน BOI และการจัดทำเอกสารในระบบและติดต่องานระหว่างชิปปิ้งและสินค้าเพื่อพิธีการศุลกากร พร้อมทั้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  วิเคราะห์และออกแบบติดตั้งระบบงาน พร้อมทั้งดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาประสานผู้ที่เกี่ยวข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ช่างไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและบำรุงรักษาเชิงปัองกันเพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,ชลบุรี,สมุทรปราการ)

  รับผิดชอบในงานการตรวจสอบและการประกันคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Executive Secretary

  ประสานงานด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง และเป็นสื่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าออกให้กับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในการรับ-ส่งผู้บริหาร พร้อมทั้งดูแลรักษาตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และขับรถยนต์บ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. วิศวกรแผนกค้นคว้าและพัฒนา (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานจัดทำวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐาน คำนวณหาเวลามาตรฐานในการผลิตเข้าปฏิบัติงานต

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. พนักงาน Line ผลิต (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี, จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)

  ทำงานในLineผลิต

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี)

  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดควบคุม ติดตามและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาช

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  รับผิดชอบดูแลบริหารเครื่อข่ายและออกแบบติดตั้งระบบเครื่อข่ายใหม่ๆ พร้อมทั้งวางแผนงบประมาณในส่วนที่เกี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ Payroll (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบงานด้านการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน พร้อมตรวจสอบเวลาให้ถูกต้องและสรุปเวลาการขาด-ลา-มาสาย และ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในงานตรวจสอบการคำนวณขนาดคอยล์และประสานควบคุมการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง, ควบคุม ตรวจสอบและอนุมัต

  อัตรา 7

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  กำหนดแนวทางการวางแผนประสานงานในการจัดทำ ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. วิศวกรผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบการจัดการบริหารงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายโดยการควบคุม ดูแล ติดตาม แก้ไขแ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. วิศวกรวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ)

  วางแผนปรับปรุงแผนการผลิตพร้อมให้คำแนะนำกระบวนการปฎิบัติงานให้กับพนักงาน ติดตามตารางการผลิตเพื่อให้ได

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)

  รับผิดชอบแผนการผลิตของสายการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด ควบคุมดูแลการผลิต พร้อมทั้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า Supplier หรือ กับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ควบคุม ตรวจสอบปละประเมินผลการท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดและจัดเก็บเวลามาตราฐานในการผลิตในแต่ละกระบวนการผลิต พร้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. International Sales / Sales Representative

  ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าออกต่างประเทศรวมถึงติดต่อและประสานงานด้านต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  Implement ERP, Take care special project upon requested by It Manager, Take care overall It actiriti

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านวางแผนและควบคุมดูแลด้านบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งการบริหารง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในงานจัดทำ จัดเก็บเอกสารติดต่อผู้ขายเพื่อการทำงานในหน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ใน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งปฎิบัติง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายHR ของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน แล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิค (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคทั่วไป และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้ระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบการกำหนดแผนการผลิตและการจัดการบริหารงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งควบคุม ดูแล แก้ไ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของสินค้านำเสนอต่อลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเมินความสำเร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด บุรีรัมย์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. สมุห์บัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำเดือน งบการเงินประจำปี ดูแลและตรวจสอบระบบงานทั้งบัญชีบริหารและบัญชีต้นทุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเกี่ยวข้องกับเครื่องกล งานซ่อมอื่นๆ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้ร

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. วิศวกรประกันคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทปราการ)

  รับผิดชอบในงานการตรวจสอบและการประกันคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานี)

  วิเคราะห์รายการบัญชีเบื้องต้น บันทึกรายการบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี

  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษา พัฒนาเครื่องจักร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  รับผิดชอบด้านการบริหาร, วางแผนและจัดการโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบ, แก้ไขปัญหาและประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย)

  ดูแลด้านการควบคุมและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งปิดงบดุล-งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี)

  จัดทำต้นทุนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าที่ขาย รายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าคงเหลือรายละเอียดสิ้นปี คงเหลือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี

  บริหารงานจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ของฝ่ายIT ทั้งด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่ายให้เหมาะสม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction DivisionX ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

  วางแผนและควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานเขียนแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการตรวจสอบแบบก่อนส่งให้ผ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการแผนกทร้พยากรบุคคลและธุรการ(ปฎิบัตงานที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. วิศวกร BLack Belt (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  วางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาขั้นตอนวิธีการในการสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. วิศวกรขาย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  วิเคราะห์ข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า, ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. พนักงานผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ และชลบุรี)

  ปฏิบัติงานด้านการผลิตและตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  เขียนและพัฒนาโปแกรมให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้และแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำคู่มือเ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบด้านวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยในโรงงานและสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สามา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบด้านนโยบายและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 54. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฎิบัตงานที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี)

  รับผิดชอบงานเอกสารด้านคุณภาพ ISO 9000, 14000, 18000 พร้อมทั้งติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 55. พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

  รับผิดชอบในงานคำนวณราคาต้นทุนและคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ตามข้อมูลของลูกค้า ลงฃ้อมูลจำนวนวัตถุดิบใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปทุมธานี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |