บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์) บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาป็นเวลา 25 ปี ขณะนี้ได้ขยายสาขาที่จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรีประจำปี 2548 ประเภทอุตสาหกรรมดีเด่น บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตแผงคอยล์สำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ได้รับ ISO 9001 – 2000พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,ชลบุรี,สมุทรปราการ)
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบในงานการตรวจสอบและการประกันคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ 10 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถพิเศษ สามารถอ่านแบบผลิตภัณฑ์และใช้เครื่องมือวัดได้
4. สื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ
คุณบางเอิญ หลอดทอง

สวัสดิการ
ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสังคม,ประกันชีวิตกลุ่ม,เบี้ยขยัน

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) หรือทางอีเมล์ personnel@coilinter.com

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
Tel: 0-2976-5290-9 Fax: 0-2976-5023


บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ Payroll (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฎิบัตงานที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Executive Secretary
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรขาย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ และชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > International Sales / Sales Representative
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการแผนกทร้พยากรบุคคลและธุรการ(ปฎิบัตงานที่จังหวัดชลบุรี,สมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction DivisionX ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกร BLack Belt (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > สมุห์บัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงาน Line ผลิต (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี, จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรประกันคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทปราการ)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิค (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > วิศวกรแผนกค้นคว้าและพัฒนา (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) > พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |