บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด


เราเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ลำดับที่ 47 ของประเทศไทย กำลังการผลิต40,000 ตันอ้อย/วัน (อันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บริษัทในเครือประกอบด้วย 1.บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด 2.บริษัทเอราวัณเพาเวอร์จำกัด 3. บริษัทเอราวัณ ซัพพลาย กรุ๊ปจำกัด
ตั้งอยู่ที่ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู


ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู 39170


โทร 042-359-622-8 ต่อ 1513,1517 , 087-856-9764 | แฟกส์ 042-359-631
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดูแลรับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม,สัมมนา ทั้งภายในและนอกสถานบริษัท
งานเบี้ยเลี้ยง, งานเอกสารเกี่ยวกับ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ด่วนมาก

  1.บันทึกบัญชีระหว่างกัน บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และบริษัทในเครือ
  2.จัดทำรายละเอียดประกอบหมายเหตุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรจัดซื้อ

  - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่นๆ
  - จัดทำใบสั่ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิคยานยนต์

  -ตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งานของยานพาหนะ
  -ซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ไฟยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ดูแลรับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม,สัมมนา ทั้งภายในและนอกสถานบริษัท
  งานเบี้ยเลี้ยง, งานเอกสารเกี่ยวกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส

  - ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงาน และประเมินความเสี่ยงและความผิดปกติในการกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

  -ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานและประมินความเสี่ยงและความผิดปกติในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย

  1.จัดหาวัสถุดิบเข้าหีบตามเป้าหมายที่ได้รับ
  2.จัดเตรียมเอกสารของชาวไร่และจัดทำสัญญาของชาวไร่เพื่อเสน

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรเครื่องกล

  - รับผิดชอบการจัดการติดตั้ง ซ่อมบำรุ่งเครื่องจักรกล

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. วิศวกรไฟฟ้า

  - รับผิดชอบการจัดการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการผลิตไฟฟ้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. โปรแกรมเมอร์ ด่วนมาก

  -วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการใช้งานระบบ ERP (SAP-TMS)
  -สามารถเขียน โปรแกรมภาษา ABAP และโปรแกร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ช่างไฟฟ้ารถยนต์

  - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถบรรทุก แก๊ส,น้ำมัน ที่ได้รับมอบหมายให้ดพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทุกเมื่อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ ERP

  -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ERP เป็นอย่างดี
  -วางแผนการใช้ Implement ระบบ
  -พัฒนาและจัดการระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. วิศวกรการผลิต

  - รับผิดชอบการจัดการกระบวนการของเครื่องจักร และการผลิต

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |