กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด


บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านเคมีเพื่อการเกษตร ,เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มีความต้องการจะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้


ที่อยู่ โรงงาน : บางปู , บางเลน สำนักงาน : 56/1 ซอยอารีย์ 5 (เหนือ) ถ.พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10400


โทร 02-271-4343, 089-815-1770 | แฟกส์ 02-271-1001
1. จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานบางปู)

- ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
- อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  -เขียนโครงการ และเขียนแผนงานได้
  -สรุปผลการอบรม
  -ติดตามผล
  -ติดต่อประสานงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

  - วางแผนส่งเสริมการเกษตร
  - งานส่งเสริมการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
  - วางแผนยอดขาย/เสนอขายสินค้

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. วิศวกรควบคุมการผลิต (โรงงานบางปู)

  - ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
  - ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นตามมาตรฐาน ISO
  - จัดทำรายง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เลขานุการ (สำนักงานใหญ่)

  1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
  4. จัดทำบันทึก ร่างเอกสารและรายงานต่างๆ
  3. ต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

  - วางแผนและจัดทำงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
  - จัดทำ ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการทำงานภายใต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

  1. การวางแผนการผลิต
  - ประมาณการยอดการผลิต
  - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ
  2. การควบค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกวิจัยพัฒนา (โรงงาน-บางปู)

  - วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
  - วางแผนงานและงบประมาณของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรซ่อมบำรุง(โรงงาน-บางปู)

  ควบคุมดูแล บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรในการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |