บริษัท


ผลิต ขวด ฝา ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

S.P. Pet Pack Co., Ltd. is a major manufacturer and designer of plastic packages in Thailand.


The company introduced the ISO 9002 quality management system to its operations in 1998 as a means to improve the company's standing in the fiercely competitive market, Implementation of the quality management system also acts as a base for the stable expansion and development of the company's personnel and services, and to reinforce customer trust in its products and services.


Over 20 years in packaging industry, S.P.Pet Pack is continucing to attain up-to-date technology, technical know-how in production, and services to satisfy Customers' requirement.


ที่อยู่ 55/5-7 ม.11 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210


โทร 02-811-8131 | แฟกส์ 02-811-8908
1. พนักงานขับรถส่งสินค้า

1. ขับรถส่งสินค้า (รถ 6 ล้อ)
2. ดูแลตรวจสอบการขึ้นและลงสินค้าในรถที่รับผิดชอบ
3. ดูแลตรวจสอบสภาพรถ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท

จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เลขานุการผู้บริหาร

  1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายผลิต / ทำรายงานการประชุมผลิต นำเสนอให้ผู้บริหาร
  2. กำหนดตารางการนำเสนองานของแต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 UP
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์

  1. ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร
  2.ปฏิบัติงาน-ควบคุม-วางแผนงานด้าน PM งานซ่อมสร้าง
  3.ศึกษาวางแผ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างเทคนิค

  ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน

  อัตรา 20

  เงินเดือน Negotiable / ต่อรองได้
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดซื้อ อุปกรณ์ อะไหล่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกร -เครื่องกล

  1. ทำ PM เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ทำการพัฒนา / วิเคราะห์การใช้เครื่องจักรในการทำง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ

  1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 บาท
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ธุรการ (ฝ่่ายผลิต)

  1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและต้องสามารถให้ข้อมูลกับทางส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  2.รวบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000.-บาท UP
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

  1.ดูแลรับผิดชอบงานในระบบ บัญชีเจ้าหนี้
  2.ดูแลรับผิดชอบงานการตั้งเบิกจ่าย ชำระเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่าย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. จป.วิชาชีพ

  - ตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และพนักงาน
  - ปรับปรุงงานด้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |