บริษัท


ผลิต ขวด ฝา ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

S.P. Pet Pack Co., Ltd. is a major manufacturer and designer of plastic packages in Thailand.


The company introduced the ISO 9002 quality management system to its operations in 1998 as a means to improve the company's standing in the fiercely competitive market, Implementation of the quality management system also acts as a base for the stable expansion and development of the company's personnel and services, and to reinforce customer trust in its products and services.


Over 20 years in packaging industry, S.P.Pet Pack is continucing to attain up-to-date technology, technical know-how in production, and services to satisfy Customers' requirement.เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน
1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายผลิต / ทำรายงานการประชุมผลิต นำเสนอให้ผู้บริหาร
2. กำหนดตารางการนำเสนองานของแต่ละแผนก / ติดตามงานของแต่ละแผนก ให้ผู้บริหาร
3. นำแฟ้มเสนอเซ็นต์ของแต่ละแผนกส่งให้กับผู้บริหาร
4. จัดทำ / จัดเก็บเอกสารของผู้บริหารบางส่วน
5. ติดต่อ-ประสานงานทางโทรศัพท์ / รับ-ส่ง จดหมาย / รับ-ส่ง E-mail ให้กับผู้บริหาร ทั้งในบริษัท และนอกบริษัท
6. ดูแล-ต้อนรับแขกของผู้บริหาร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
7 . รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือการมอบหมายงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบของบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด นครปฐม

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000 UP บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป หรือ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
3. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
4. ประสบการณ์ ผ่านงานเลขานุการ อย่างน้อย 1 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
5. สามารถสื่อสาร / ตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษได้
6. มีความสุภาพ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และอ่อนโยน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
7. ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ ตั้งใจ โทร : 02-811-8131-40

ติดต่อ
คุณอมรรัตน์ ตั้งใจ

วิธีการสมัคร
มาสมัครด้วยตนเอง
E-mail หรือ
จดหมายสมัครงาน

บริษัท


55/5-7 ม.11 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
Tel: 02-811-8131 Fax: 02-811-8908
WebSite: www.sppetpack.com


บริษัท > เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
บริษัท > วิศวกร -เครื่องกล
บริษัท > พนักงานขับรถส่งสินค้า
บริษัท > ธุรการ (ฝ่่ายผลิต)
บริษัท > หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ
บริษัท > จป.วิชาชีพ
บริษัท > วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์
บริษัท > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท > ช่างเทคนิคเลขานุการผู้บริหาร
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร(พระราม 9,บางพลี)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
TN GROUP Co., Ltd. > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด > ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท โคแมส จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
Girl Friday Ltd., Part > เลขานุการผู้บริหาร (Secretary / Executive Secretary)
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ไพรเวท ไลฟ์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
Gems Pavilion Group > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |