บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด


เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management)ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)ระบบบริหารสินทรัยพ์ (Asset Control Management)ระบบ Van Sales หรือ SFA (Sales Force Automatio เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการจัดจำหน่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่องเลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน
- จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร
- รายงานการประชุม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานที่
- แปลเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาโท ด้านเลขานุการ ด้านบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน พูด เขียน ได้อย่างดีเยี่ยม
5. สามารถร่างจดหมายโต้ตอบทั้่งภาษาไทย และอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel , power point ได้อย่างชำนาญ
7. เป็นผู้ที่บุคลิกภาพดีมาก หน้าตาสวย มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม ใจเย็น
8. ขับรถได้และมีพาหนะเป็นของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน
2.เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3.การปรับเงินเดือนประจำปี
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 6,000.- บาท(ไม่รวมกรณีทันตกรรม)
6. การประกันชีวิตกลุ่ม
7. ค่ากะ (บางตำแหน่ง)
8. เงินช่วยเหลือค่าทำงานนอกสถานที่
9. ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากร
10. จัดเลี้ยงปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- E-mail

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด


7129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้าชั้น 17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel: 02-884-9922 ต่อ 371, 374 Fax: 02-884-9166
WebSite: www.e-merchant.co.th


บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > ช่างเทคนิค
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > Programmer
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > Sales Executive
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > พนักงานบัญชี
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > ช่างเทคนิคประจำศูนย์นครราชสีมา
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > ช่างเทคนิคประจำศูนย์นครราชสีมา
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > ช่างเทคนิค
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > Programmer
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด > Programmerเลขานุการผู้บริหาร
บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร(พระราม 9,บางพลี)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
TN GROUP Co., Ltd. > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด > ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท โคแมส จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
Girl Friday Ltd., Part > เลขานุการผู้บริหาร (Secretary / Executive Secretary)
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ไพรเวท ไลฟ์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
Gems Pavilion Group > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |