บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด


บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด บริษัทผู้บริหารโรงแรม รีสอร์ท Greenery Resort, Botanica Khao Yai สวนน้ำ สวนสนุก และปาร์คมอลล์ บนเขาใหญ่ภายใต้ชื่อโครงการ "The Scenical World"


ที่อยู่ อาคารมาลีนนท์ ชั้น 18 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


โทร 02-661-2999 | แฟกส์ 02-661-2389
1. Safety Manager - ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานความปลอดภัย

ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย การรักษามาตรฐานความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท ในพื้นที่ "เดอะ ซีนิคอล

อัตรา 1

เงินเดือน N/A
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่เขาใหญ่)

  เดอะ ซีนิคอลเวิลด์ สวนน้ำ สวนสนุก ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง กำลังเปิดร

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,000 - 15,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Contract Service - เจ้าหน้าที่ทำสัญญา-นิติบุคคล (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) ด่วน

  - รับผิดชอบการจัดทำสัญญานิติบุคคลต่างๆของบริษัท
  - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 - 18,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Assistant Manager (Engineering) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกช่าง

  ดูแลบริหารจัดการงานแผนกช่างซ่อมบำรุง ตามนโยบายที่บริษัทฯวางแผนไว้ ปฏิบัติงานที่ "เดอะ ซีนิคอลเวิลด์"

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Purchasing Officer - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Chief Security - หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

  ดูแลบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ "เดอะ ซีนิคอลเวิลด์" เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ขายบัตร, เจ้าหน้าที่ประจำซู้มน้ำ ซุ้มอาหาร

  เดอะ ซีนิคอลเวิลด์ สวนน้ำ สวนสนุก ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง กำลังเปิดร

  อัตรา 50

  เงินเดือน 12,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Restaurant Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการห้องอาหาร (โรงแรม/รีสอร์ท)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Senior Purchasing อสังหาริมทรัพย์ - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Web Master (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) - เริ่มงานได้ทันที

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. IT and Network Support (เริ่มงานได้ทันที)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. HR Supervisor / Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) - ด่ว

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 17,000 - 20,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Sales Manager / Senior Sales Manager ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (URGENT)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Human Resources Manager/Assistant - สายงานโรงแรม (ประจำเขาใหญ่)

  - To manage the efficiency of HR & Administration process in Recruitment, Training, Compensation, La

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Assistant Manager (Housekeeping) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

  ดูแลบริหารจัดการงานในแผนกแม่บ้าน เกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ "เดอะ ซีนิคอลเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Assistant Manager (Park Mall) - ผู้ช่วยผู้จัดการปาร์ค มอลล์

  ดูแลบริหารงานการเช่าพื้นที่ของร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่เดอะ ซีนิคอลเวิลด์ บนเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Human Resources Manager (Scenical World) - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สวนสนุก สวนน้ำ ปาร์คมอลล์)

  - To manage the efficiency of HR & Administration process in Recruitment, Training, Compensation, La

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. HR Manager - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  - To manage the efficiency of HR & Administration process in Recruitment, Training, Compensation, La

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Secretary to Director of Operations - เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำกรุงเทพฯ)

  Employees in this job coordinate office activities and perform secretarial assignments for professio

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Front Office Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า (โรงแรม)

  สามารถวางแผนการบริหารงานเกี่ยวกับแผนกต้อนรับให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแลและปฏิบั

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Assistant Executive Secretary - เลขานุการผู้บริหาร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Financial Controller - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อสังหาริมทรัพย์)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Marketing Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท)

  - Develop pricing strategies, balancing firm objectives and customer satisfaction.
  - Identify, deve

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. รับสมัครพนักงาน 100 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท เจ้าหน้าที่ประจำสวนสนุก, เจ้าหน้าที่คุมเครื่องเล่น, เจ้าหน้าที่ประจำสวนน้ำ, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า, เจ้าหน้าที่ปร

  Scenical World สวนน้ำ สวนสนุก ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง กำลังเปิดรับสม

  อัตรา 100

  เงินเดือน 12,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่น, เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่น

  เดอะ ซีนิคอลเวิลด์ สวนน้ำ สวนสนุก ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง กำลังเปิดร

  อัตรา 50

  เงินเดือน 12,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Web Designer (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) - เริ่มงานได้ทันที

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Food & Beverage Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงแรม/รีสอร์ท)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ประจำสวนน้ำ, Life Guard

  เดอะ ซีนิคอลเวิลด์ สวนน้ำ สวนสนุก ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง กำลังเปิดร

  อัตรา 50

  เงินเดือน 12,000
  บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานรปภ   หางานกิมหยง   หางานพาร์ทไทม์   หางาน อีเว้นท์   หางานฉะเชิงเทรา   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานว่างภูเก็ต   หางานกาฬสินธุ์   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานกาญจนบุรี   หางาน hr manager   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานธนาคาร   หางานนิคมบางปู   หางานภาคใต้   หางาน ภูเก็ต   หางานซอยลาซาล   หางานในเขตประเวศ   หางานพริตตี้  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา