บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด


บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด บริษัทผู้บริหารโรงแรม รีสอร์ท Greenery Resort, Botanica Khao Yai สวนน้ำ สวนสนุก และปาร์คมอลล์ บนเขาใหญ่ภายใต้ชื่อโครงการ "The Scenical World"Chief Security - หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
รายละเอียดงาน
ดูแลบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ "เดอะ ซีนิคอลเวิลด์" เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง

จังหวัด นครราชสีมา

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน N/A บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. มีความเป็นผู้นำ และสามารถควบคุมพนักงานในฝ่ายได้
5. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
6. ปฏิบัติงานที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง

ติดต่อ
คุณวีรภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส
- ยูนิฟอร์ม, อาหาร (สำหรับตำแหน่งที่ปฎิบัติงานที่เขาใหญ่)

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล์

บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด


อาคารมาลีนนท์ ชั้น 18 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 02-661-2999 Fax: 02-661-2389
WebSite: www.scenicalworld.com , www.botanicakhaoyai.com , www.greeneryresort.com


บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Assistant Executive Secretary - เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่ประจำสวนน้ำ, Life Guard
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่น, เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่น
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ขายบัตร, เจ้าหน้าที่ประจำซู้มน้ำ ซุ้มอาหาร
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Safety Manager - ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานความปลอดภัย
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Assistant Manager (Housekeeping) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Assistant Manager (Engineering) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกช่าง
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Assistant Manager (Park Mall) - ผู้ช่วยผู้จัดการปาร์ค มอลล์
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Human Resources Manager (Scenical World) - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สวนสนุก สวนน้ำ ปาร์คมอลล์)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Food & Beverage Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (โรงแรม/รีสอร์ท)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Restaurant Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการห้องอาหาร (โรงแรม/รีสอร์ท)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Marketing Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Front Office Manager (Hotel/Resort) - ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า (โรงแรม)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Purchasing Officer - เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > HR Manager - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่เขาใหญ่)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Financial Controller - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อสังหาริมทรัพย์)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Contract Service - เจ้าหน้าที่ทำสัญญา-นิติบุคคล (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) ด่วน
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Senior Purchasing อสังหาริมทรัพย์ - ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Human Resources Manager/Assistant - สายงานโรงแรม (ประจำเขาใหญ่)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Web Master (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) - เริ่มงานได้ทันที
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Web Designer (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) - เริ่มงานได้ทันที
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > IT and Network Support (เริ่มงานได้ทันที)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > HR Supervisor / Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ) - ด่ว
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Sales Manager / Senior Sales Manager ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (URGENT)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > Secretary to Director of Operations - เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ประจำกรุงเทพฯ)
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด > รับสมัครพนักงาน 100 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท เจ้าหน้าที่ประจำสวนสนุก, เจ้าหน้าที่คุมเครื่องเล่น, เจ้าหน้าที่ประจำสวนน้ำ, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า, เจ้าหน้าที่ปรBuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |