บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด


ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาล ในงานอาคารสูงและโรงงาน


ที่อยู่ 2210/49 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-678-2227 Ext 111 เฉพาะ จ-ศ. เวลา 09.00-17.00 น. ส. 09.00-12.00 น. | แฟกส์ 02-678-2226
1. วิศวกรสำรวจ (Quantity Surveyor)

ศึกษารายละเอียด วัสดุ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรมเพื่อทำรายการประกอบแบบให้ตรงกับรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกร

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Project Managers ( Electrical or Mechanical )

  -Sound technical experience in interpretation of specification and drawing in buildings
  -Good in en

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ตามตกลง) แนบใบสลีปเงินเดือนเดิมมาด้วย
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Auto CAD Draftsman (Electrical or Mechanical) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39

  - เขียนแบบและออกแบบงาน ดังนี้
  *** งานของโครงสร้างตึกงานโครงแรม คอนโดมิเนียม หรือ โรงงานได้ (ไปประเท

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Project Engineers (Mechanical/Electrical) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39

  - มีประสบการณ์ควบคุมงานติดตั้ง ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ดับเพลิง และสุขาภิบาล สำหรับอาคาร 2 ปี ขี้นไป
  -

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ที่ตกลง) แนบใบสลีปเงินเดือนเดิมมาด้วย
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Executive Secretary (เจ้านายสิงคโปร์)

  - จัดพิมพ์งานเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายโดยตรง
  - ส่งรับเมล์เป็นภาษาอังกฤษ
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานเขียนแบบ (ระบบไฟฟ้า) โครงการบ้านจามจุรี สุขมวิท 39

  - สามารถเขียนแบบระบบไฟฟ้าต่างๆ ในโครงสร้างของอาคาร ประเภท โรงแรม คอนโดมิเดียม โรงงาน
  - สามารถใช้ โป

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Foreman ( Electrical or Mechanical) โครงการบ้านจามจุรี

  - ดูแลและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้า ป้องกันอัคคีภัย ประปา แอร์ ในอาคารสูง
  - ควบคุมเฮดแมน คนงาน ในการติดตั

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ที่ตกลง) แนบใบสลีปเงินเดือนเดิมมาด้วย
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม (Draftsman-Architectural)

  -ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบก่อสร้าง และแบบผังต่างๆ ของโครงการตามที่ได้ประชุม หรือรับมอบหมายจากวิศวกร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Project Supervisor ( Electrical or Mechanical ) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39

  - ควบคุมงานติดตั้งงานระบบต่างๆ ทั้งไฟฟ้า ประปา แอร์ ป้องกันอัคคีภัย (ซุบงานระบบ)

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ที่ตกลง) แนบใบสลีปเงินเดือนเดิมมาด้วย
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. วิศวกรออกแบบ /Design Engineers (ไฟฟ้าหรือเครื่องกล) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39)

  - สามารถออกแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ ป้องกันอัคคีภัย ในงานโครงสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียม โรงงาน ได้

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ที่ตกลง) แนบใบสลีปเงินเดือนเดิมมาด้วย
  บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |