บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด


ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์


ที่อยู่ 299 หมู่ 7 ซ.ร่วมพัฒนา ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130


โทร 02-756-9144-52 | แฟกส์ 02-384-2729
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

1.จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต
2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับด้านการผลิต
3.บันทึกและจัดเก

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย REM

  ผจก.ฝ่ายการตลาด
  1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ การตลาดสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์และผลิตภ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์/ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก/โลหะ/ช่าง CNC

  1.ตรวจเช็คเครื่องแม่พิมพ์โลหะตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  2.วิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานและสรุปผลกา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ช่างไฟฟ้าอาวุโส

  - ซ่อมไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักรต่างๆ
  - Preventive Maintenance ,Corrective Maintenance , Breakdown

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Programmer ฝ่ายผลิต,ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

  - สามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Business requirement)
  - สรุปขั้นตอนการทำงานของระบบได้เบื้องต้น แล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. นิติกร

  1.รับผิดชอบด้านนิติกรรมสัญญา
  2.จัดทำตรวจสอบสัญญาของบริษัท
  3.งานอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย/ตลาด/จัดซื้อ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย/ตลาด
  - ประสานงานลูกค้า และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ/เลขานุการ

  รายละเอียดของงาน
  1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
  2.จัดตารางนัดหมายสำค

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. นิติกร

  1.รับผิดชอบด้านนิติกรรมสัญญา
  2.จัดทำตรวจสอบสัญญาของบริษัท
  3.งานอื่นๆ ทางด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ

  รายละเอียดของงาน
  1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
  2.จัดตารางนัดหมายสำค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม)

  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ

  ตำแหน่ง สมุห์บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
  - ตรวจสอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์ (สอบเทียบเครื่องมือวัด)

  เจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์
  - สอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ
  - ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด PR

  1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ การตลาดสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม)

  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ

  ตำแหน่ง สมุห์บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
  - ตรวจสอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์ / ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก - โลหะ / ช่าง CNC

  1.ตรวจเช็คเครื่องแม่พิมพ์โลหะตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  2.วิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานและสรุปผลกา

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานเขียนแบบ-Draftman แม่พิมพ์พลาสติก

  - จัดทำ 2D Part Drawing ของแม่พิมพ์พลาสติก และ Jig Fixture โดยใช้ Program AutoCAD
  - จัดทำ 2D Drawin

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานเขียนแบบ-Draftman แม่พิมพ์พลาสติก

  - จัดทำ 2D Part Drawing ของแม่พิมพ์พลาสติก และ Jig Fixture โดยใช้ Program AutoCAD
  - จัดทำ 2D Drawin

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้ช่วยผู้จัดการสนามกอล์ฟ

  - บริหารงานด้านการจัดตกแต่งสวน
  - ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง
  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน

  ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
  - ดูแลช่วยงานบัญชีทั้งระบบของบริษัทฯ
  เจ้าหน้าที่การเงิน
  -รับผิดชอบดูแลเงินสดย่อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานพะเยา   หางานเรือสําราญ   หางานอยุธยาไฮเทค   หางาน ขอนแก่น   หางานสายการบิน   หางานบริษัทรถยนต์   หางานจันทบุรี   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานทรู   หางานพัทลุง   หางานด้านน้ำมัน   หางานขายประกัน   หางานจิวเวลรี่   หางานประชาสัมพันธ์   หางาน hr manager   หางานออฟฟิศรังสิต   หางาน ภาษาจีน   หางานคลีนิคความงาม   หางานลาดพร้าว  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา