บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ผู้ผลิตและส่งออก เข็มขัดรัดท่อเหล็กและสแตนเลสมาตราฐานอังกฤษ มานานกว่า 25 ปี


ที่อยู่ 129/14-15 ถนนเพชรเกษม 99 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130


โทร 02-420-5393
1. Maintenance Engineer / Supervisor

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่อง

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Draftsman

  Design 2D of New Model and Mold maintenance / Establish Insert Pin standard / Design Diecasting Mold

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่บุคคล/สวัสดิการ

  งานด้านทรัพยากรมนุษย์
  ดูแลงานด้านสรรหาและว่าจ้าง
  กฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน
  ติดต่อประสานงานกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

  - ตรวจรับ - จ่าย สินค้า
  - จัดสถานที่ให้เหมาะสม ในการจัดวางผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบำรุงรักษา
  - ดูแลความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามความสามารถ
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( Document Control)

  สนับสนุนในงานระบบบริหารคุณภาพ 5ส ความปลอดภัยในการทำงาน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Production Planner

  รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Assistant to QMR. / QS. Supervisor

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ดูแลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  - จัดทำและติดตามผลการดำเนินงาน (

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และ สมุดรายวันทั่วไป
  2. ตรวจสอบเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้คงเหลือ
  3. จัดทำเอกสารภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (อาวุโส)

  วิเคราะห์ วางแผนและการจัดการงานด้านการตลาด การกำหนดผลติภัณฑ์ สถานที่จำหน่ายสินค้า การกำหนดราคา และช่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท /ตามความสามารถ
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างกล/ช่างไฟฟ้า

  ช่างซ่อมบำรุง(เครื่องจักรและแม่พิมพ์)
  1.ดูแลเครื่องจักร แม่พิมพ์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป
  2.ซ่อม/แก้ไ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์

  บริการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ฝึกอบรม และสวัสดิการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท /ตามความสามารถ
  บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |