กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ ดำเนินธุรกิจทางด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี โครงการหมู่บ้าน พื้นที่เช่า และ บริหารศูนย์การค้าในนาม แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ ต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน สามารถทำงานภายในความกดดันได้ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


ที่อยู่ สำนักงาน HAPPYLAND GROUP 95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทร 02-377-1500 ต่อ 141, 081-842-3904 | แฟกส์ 02-377-4991
1. วิศวกรโยธา(ภาคสนาม)

- จัดทำ BOQ/ราคาจ้างงาน
- จัดทำเอกสารประกอบสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
- ทำแผนงานก่อสร้าง
- แผนการใช้วั

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค

  - ดำเนินการเปิด - ปิด งานระบบต่าง ๆ ของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด
  - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 11,000 - 14,000 บาท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

  - รับผิดชอบดำเนินการจัดเตรียมเรื่องการปฐมนิเทศ
  - รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ดำเนินก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชี

  บันทึกเจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายตัว
  ทำจ่ายให้เจ้าหน้าหนี้การค้าตาม Due ของบริษัท
  คีย์รายงานภาษี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพโครงการ

  - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามาตรฐานงานก่อสร้าง
  - ตรวจสอบปริมาณและการเบิก-จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผจก.ฝ่ายธุรการทรัพย์สิน

  - วางแผนและบริหารงานในความรับผิดชอบ
  - ดูแลงานประกันภัยรถยนต์-อาคารให้ได้เงื่อนใขที่สุด
  - จัดระบบงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

  1.วางเเผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการขายให้ได้เป้าตามที่ต้องการ
  2.วิเคราะห์ข้อมูลลู

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่สรรหา (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

  - สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ
  - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น
  - ดูแล ปรับปรุ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 12,000-15,000 (ตามประสบการณ์)
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. วิศวกรประเมินราคา

  *ออกแบบงานวิศวกรรมโครงการสร้าง
  - ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม ร่วมกับฝ่ายออกแบบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่เงินเดือน

  - ดูแลงานในส่วนงาน Time attendence
  - สรุปสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
  - บันทึกข้อมูลเวลาในระบบ Pay

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่การเงิน

  - ออกใบเสร็จรับเงิน และเก็บเงินหน้างาน
  - มีความรู้เรื่องบัญชี และการเงิน
  - มีความรับผิดชอบในงาน
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานต้อนรับ (สามารถเข้ากะได้)

  - ให้บริการรับจองห้องพัก/อำนวยความสะดวกและประสานงานในทุกๆ เรื่อง
  - Key ข้อมูล Check - in , Check ou

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ Time attendence ด่วน!!

  - ดูแลงานในส่วนงาน Time attendence
  - สรุปสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
  - บันทึกข้อมูลเวลาในระบบ Pay

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุุโส (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับโครงการเพื่อสนับสนุนการขาย
  - วางแผนสื่อกาวรตลาดและควบคุมบงประมาณที่บริ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. หัวหน้าส่วนการตลาดทรัพย์สินให้เช่า

  1.วางเเผนยุทธศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีของลูกค้าเพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการฝ่าย (การตลาด)

  - วางแผน, กำหนดยุทธ์ศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแบ่งปันและเพิ่มยอดขายหน่วยงา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

  - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
  - ตรวจปริมาณและคุณภาพในงวด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Application Support

  - ควบคุมดุแลงานสนับสนุนการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในองค์กร
  - จัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |