บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร พร้อมสร้างสรรค์บริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้วยดีมาตลอด
และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ พร้อมที่จะขยาย กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมสนับสนุนให้คนไทยและสังคมไทยมีความสุขและยั่งยืน
ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ KPI ด้วยการแสดงศักยภาพในตัวคุณอย่างสร้างสรรค์ และก้าวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ เพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้าและมั่นคง


ที่อยู่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1122 เคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


โทร 02-624-1111 ต่อ 6512 ,6513 | แฟกส์ 02-624-1234
1. จนท.ธุรการทั่วไป

- ปฏิบัติงานบริการด้านเอกสาร และการประสานงานทั่วไป

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. จนท.สำรวจอุบัติเหตุ

  - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกัน คู่กรณี การบาดเจ็บชีวิตและร่างกาย
  - ร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามชิ้นงาน
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. SQL Senior Programmer

  •Develop application and ad-hoc query using Oracle PL/SQL ,
  •Review , analyze and modify existing P

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. จนท.การตลาด

  - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดตามแผนที่วางไว้เพื่อดูแล รักษาแหล่งงานกลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Senior .NET Programmer

  •Manage technical solutionsworking with Analystto responsible for enterprise application and report

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

  - สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  - จัดทำตารางนัดหมาย รายงานการประชุม และเอกส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. จนท.รับประกันภัย

  - พิจารณารับประกันภัยงานใหม่ งานต่ออายุ งานสลักหลัง
  - กำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)

  รับ-ส่งเอกสารของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Senior System Analyst

  •Review, revise, and support for transforming business requirement into technical specification and

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. จนท.รับแจ้งอุบัติเหตุ (สามารถทำงานเป็นกะได้)

  - รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุทางโทรศัพท์
  - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุเพื่อออกสำรวจภัย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ทรัพยากรบุคคล (HRIS)

  Qualifications

  วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  สาขาวิชา: บริหารงานทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. จนท.ตรวจสอบคุณภาพบริการและสนับสนุนศูนย์บริการ

  - ประเมินผลการรับสายเจ้าหน้าที่ Call Center
  - พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ การรับสายของเจ้าหน้าท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. จนท.สนับสนุนธุรกิจ

  - สนับสนุนงานทางด้านการตลาด งานนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนงานบริการก่อนและหลังการขาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. จนท.บริการข้อมูลลูกค้าและอนุรักษ์กรมธรรม์ (Call Center)

  - ให้บริการข้อมูล อนุรักษ์กรมธรรม์ รับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ลูกค

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง (หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. จนท.สินไหม (Motor / Non-Motor)

  - รับแจ้งเหตุความสูญเสีย ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - ดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |