บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)


บริษัท ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ภายใต้แบรนด์ Thai Coco
เปิดดำเนินการในสายธุรกิจนี้มานานกว่า 20 ปี
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโตและก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน
ในตำแหน่งดังนี้


ที่อยู่ 67 ม.1 Tambon Nong Klang Na Mueang Ratchaburi ราชบุรี 70000


โทร 032-741-799 | แฟกส์ 032-741-798
1. เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคารเรื่อง Credit Advice
2. จัดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ ขอค

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน

  1. ตรวจสอบค่าจ้างและเงินเดือน
  2. จัดทำภาษี
  3. กระทบยอด GL

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่บัญชี

  1. จัดทำและยื่นแบบแจ้งราคาขาย ภษ.01-44, การขออนุญาตส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ภษ.01-28
  2.จัดทำแบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ขายเครื่องสำอางค์

  1.ขายเครื่องสำอางค์
  2.แนะนำสินค้ากับลูกค้า
  3.ศึกษาตลาดใหม่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

  1. ปิดงบการเงินและบัญชี
  2. นำส่งภาษีทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมสวนมะพร้าว

  1. ควบคุมสวนมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน
  2. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับ Supplier (เกษตรกร)
  3. จัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  1. ปฏิบัติงานตรวจสอบ/วัดผลผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ในการศึกษา ตามสภาะต่างๆ ที่ทางผู้บังคับบัญชาได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าส่วนทางเทคนิค

  1. วางแผนการ PM และพัฒนาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  2. ดูแลและวางแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000+
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
  1.ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงงานและสำนักงานทั้งหมด
  2.ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน อาวุโส

  1. จัดทำค่าจ้างและเงินเดือน
  2. จัดทำภาษี
  3. ตรวจสอบกระทบยอด GL

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Production Sup.

  1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย
  2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  3.

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
  1.ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงงานและสำนักงานทั้งหมด
  2.ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ Logistic Export Document

  1.จองเรือ และจัดทำ shipping advice ส่งจองหัวลากและให้โรงงาน
  2.จัดทำเอกสารส่งออก สำหรับเดินพิธีการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. R&D SUPERVISOR

  1.ดำเนินการสืบค้นกฎหมาย,รวบรวมและ up date กฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ
  2.ดูแลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่สรรหา

  งานสรรหาทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

  1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ได้แก่ ฝ่ายบัญชีทั่วไป
  2. ตรวจสอบการบันทึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1. ประสานงานด้านจัดซื้อใน-ต่างประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
  2. คัดเลือกและทำสัญญางานด้านขนส่งและคว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

  1.จัดทำเอกสารวางบิลรับเช็คลูกค้าในประเทศ
  2.ตั้งหนี้ลุกหนี้
  3.จัดทำเอกสารเรียกเก็บเงิน
  4.จัดทำทะเบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

  1. ควบคุมการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน
  2. ควบคุมคุณภาพการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน
  3. จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |