บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้แทนจำหน่ายอาหารจากต่างประเทศ


ที่อยู่ 55 หมู่ 5 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี นนทบุรี 11140


โทร 02-4033388 | แฟกส์ 02-403 3410
1. SALES MANAGER

-Response to Sale and Marketing function.
-Participate and co-ordinate with Managements to do sale

อัตรา 1

เงินเดือน N/A
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Customer Sevice

  -รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารสู่ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  -ติดต่อกับผู้ขายต่างประเท

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sale Executive

  •Follow up order from customers
  •Offer new products to customers.
  •Going out to fine new customer

  อัตรา 2

  เงินเดือน salary+allowance
  บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานบัญชี-แผนกบัญชี

  -บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบโปรแกรมทางบัญชี
  -จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเข้าแฟ้ม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานบัญชีต้นทุน

  -จัดทำบัญชีต้นทุน ป้อนข้อมูลต้นทุนเข้าระบบ
  -จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายหนี้เจ้าหนี้
  -งานอื่นๆ ที่ได้ร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานบัญชีลูกหนี้

  -จัดเตรียมเอกสารการวางบิล การรับชำระเงิน ตลอดทั้งการติดตามหนี้ รับชำระหนี้ นำเงินสด/เช็ค ฝากเข้าบัญช

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |