บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ให้บริการทำความสะอาด ให้บริการรักษาความปลอดภัย ซัพพอร์ตแรงงานพนักงานทุกตำแหน่ง และให้บริการแบบมัลติเซอร์วิส


ที่อยู่ 365 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร 1220


โทร 02-5525015 # 266, 087-3239563 | แฟกส์ 02-5521260
1. Control Room (CCTV)

ควบคุมห้อง Control Room

อัตรา 2

เงินเดือน 25000
บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. Admin Office (Toyota สำโรง)

  1.ดูแลเอกสารทั่วไป
  2.ทำบัญชีเบื้องต้น
  3.ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. นักศึกษาฝึกงาน

  -ฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)
  -ฝึกงานฝ่ายบันชี-การเงิน
  -ฝึกงานด้านธุรการ
  -ฝึกงานด้านช่างเทคนิค

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Reception and Admin (ประจำเนสเล่ฉะเชิงเทรา)

  - Support งานด้านธุรการ
  - ติดต่อประสานงานรับเรื่อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 17000
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาคาร (ประจำ บ.เนสเล่ย์)

  1.ควบคุมดูแลการบริหารอาคาร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  2.ตรวจสอบอาคาร และจัดทำแผนการดำเนินงานการปรับปรุงพั

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 30000
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Proccurement Officer

  1. สามารถต่อรองราคา
  2. ออกใบสั่งซื้อ
  3. จัดเก็บเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Technician (ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร)

  ดูแลอาคาร ซ่อม บำรุง อุปกรณ์ ภายในอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
  - ทำงานประจำที่อาคารเพลินจิตเซ็นเ

  อัตรา 12

  เงินเดือน 15000+
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Collection Staff

  1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงิน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
  2. สามารถเข้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Account Officer

  1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
  2. การตรวจสอบทางระบบบัญชี
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Contract Officer

  1. จัดทำสัญญากับลูกค้า
  2. ติดตามและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  3. เก็บข้อมูลใน Excel

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Senior Accounting

  -Reconcile balance sheet account
  -ทำ Accounting Report
  -ปิดงบ
  -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน -
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Billing Officer *** ด่วนมาก ***

  1. ออกบิลใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
  2. คำนวณค่าบริการ
  3. เก็บข้อมูลใน Excel
  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. Cleaning Supervisor/Reception (ประจำ เนสเล่ อมตะซิตี้)

  1. ทำหน้าที่หัวหน้าแม่บ้าน ควบคุม แนะนำ ตรวจสอบ การทำงานของแม่บ้าน มีแม่บ้านจำนวน 5 คน ทำเอกสารใบเวล

  อัตรา 1

  เงินเดือน 22000
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Sales Executive

  1.ขายงาน Support Service
  2.ขายงานด้าน Support Manpower

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Safety Officer (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักงานใหญ่

  1. ดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. จัดทำแผนงานโครงการด้าน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Chief Technician (หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

  1.จัดทำขั้นตอน และแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  2.ควบคุมดูแล ระบบงานบำรุงรักษาในอาคาร ให้สอดคล้องกับ

  อัตรา 6

  เงินเดือน 22000+
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. AR Manager

  1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงินเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
  2. สามารถเข้าถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

  1. ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนกับรายได้ที่เก็บจากลูกค้า
  2. จัดทำต้นทุนของสาขา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Billing Supervisor

  1. กำกับดูแลและปรับปรุงกระบวนการออกบิล และวางบิล
  2. ปิดรายได้ ณ สิ้นเดือน
  3. ควบคุมการวางบิลให้ครบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สนามบิน

  อำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ( ประชาสัมพันธ์ ) ณ ท่าอากาศยา

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน (Payroll Officer)

  1. จัดทำข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
  2. จัดทำงานด้านเอกสารค่าจ้างแลัเงินเดือนของพนักงาน
  3. การติดต่อประสาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Collection Staff

  - สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงิน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
  - สามารถเข้าถึ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานชั่วคราว

  1. ออกใบแจ้งหนี้
  2. วางบิล
  3. ออกใบเสร็จรับเงิน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. **รับสมัครผู้พิการ**

  - ผู้ช่วยธุรการ เอกสาร
  - ผู้ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์
  - ผู้ช่วยงานด้านบัญชี-การเงิน
  - ผู้ช่วยงานด

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Account Officer

  1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
  2.การตรวจสอบทางระบบบัญชี
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. **รับสมัครผู้พิการ**

  - ผู้ช่วยธุรการ เอกสาร
  - ผู้ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์
  - ผู้ช่วยงานด้านบัญชี-การเงิน
  - ผู้ช่วยงานด

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางเขน, สายไหม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |