บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด

เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในด้านสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าและโรงงาน เช่น Inverter, PLC, POD, Servo และ Instrument จาก Fuji Electric ประเทศญี่ปุ่น อุปกรณ์เครื่องมือวัดและประหยัดพลังงาน มีสินค้าหลากหลายแผนก อาทิเช่น
1. กลุ่มสินค้า Drive and Automation เช่น Inverter, PLC, POD, Servo
2. กลุ่มสินค้า Instrument เช่น Temperature Controller, Recorder, Flowmeter, และ Gas Analyzer
3. กลุ่มสินค้า ประหยัดพลังงานและแบตเตอรี่ (Energy Saving)
4. กลุ่มสินค้า Alternative Energy
5. กลุ่มสินค้า ED&C เช่น Magnetic, Breaker, Manual starter
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องOversea Coordinator (ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ)
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 3-4 ปีในด้านการประสานงานกับต่างประเทศ และมีความรู้เกี่ยวกับงาน Import -Export
4. สามารถติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศในด้านการทำเอกสาร การสั่งซื้อสินค้า และการทำ Contract ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี
5. มีความรู้เรื่องการนำเข้าและส่งออกสินค้า หากความรู้หรือประสบการณ์ด้านการทำ JTEPA มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน หากพูดภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (จะต้องสามารถสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา)
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ( Word, Excel และ PowerPoint)
8. มีความมั่นใจในตนเอง มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

ติดต่อ
คุณภูดิศ สีละวัน

สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
- ประกันสังคม
- สังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- สวัสดิการกู้ยืม

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด หรือทางอีเมล์ bhudist@stcontrol.com

บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด


เลขที่ 84/1 ซอยรามคำแหง 9 (ธารารมณ์) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-717-3455 ext 321 Fax: 02-319-1800
WebSite: http://www.stcontrol.com


บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > พนักงานสโตร์
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Sales Engineer (ฝ่ายขายไฟฟ้ากำลัง)
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > พนักงานส่งของ
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Sales Engineer (Instruments,Automation)
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Sale Engineer (อาคารสูงและราชการ)
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน ด่วนมาก
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Marketing Coordinator
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > IT SupportBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |