บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด

เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในด้านสินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าและโรงงาน เช่น Inverter, PLC, POD, Servo และ Instrument จาก Fuji Electric ประเทศญี่ปุ่น อุปกรณ์เครื่องมือวัดและประหยัดพลังงาน มีสินค้าหลากหลายแผนก อาทิเช่น
1. กลุ่มสินค้า Drive and Automation เช่น Inverter, PLC, POD, Servo
2. กลุ่มสินค้า Instrument เช่น Temperature Controller, Recorder, Flowmeter, และ Gas Analyzer
3. กลุ่มสินค้า ประหยัดพลังงานและแบตเตอรี่ (Energy Saving)
4. กลุ่มสินค้า Alternative Energy
5. กลุ่มสินค้า ED&C เช่น Magnetic, Breaker, Manual starter
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน ด่วนมาก
รายละเอียดงาน
1. ประสานงานกับ Sales และ Tele Sale เพื่อเตรียมข้อมูลและเอกสารด้านการขายและการตลาด เช่น Catalog , แผ่นพับ
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเตรียมการจัดสัมมนา การออกบูธ
3. ช่วย Tele Sale พิมพ์ราคาปัจจุบัน
4. ประสานงาน จัดทำเอกสารต่างๆในแผนก
5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทำใบเสนอราคา
6. ติดตามงานสินค้าที่ค้างส่งของแผนก
7. เช็คจำนวนสินค้า
8. สรุปสินค้าที่ขายรายเดือน
9. สรุปยอดขายรายเดือน
10. มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อหน่วยงานราชการและเอกสารทางราชการ
11. มีประสบการณ์ในการติดต่องานรับเหมาต่างๆและผู้คุมงานรับเหมา
12. มีความละเอียด รอบคอบในเรื่องเอกสารและการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 24 -35 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Internet
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
6. มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อหน่วยงานราชการและเอกสารทางราชการ
7. มีประสบการณ์ในการติดต่องานรับเหมาต่างๆและผู้คุมงานรับเหมา
8. มีความละเอียด รอบคอบในเรื่องเอกสารและการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อ
คุณภูดิศ สีละวัน

สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
- ประกันสังคม
- สังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- สวัสดิการกู้ยืม

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด หรือทางอีเมล์ bhudist@stcontrol.com

บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด


เลขที่ 84/1 ซอยรามคำแหง 9 (ธารารมณ์) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-717-3455 ext 321 Fax: 02-319-1800
WebSite: http://www.stcontrol.com


บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > พนักงานสโตร์
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Sales Engineer (ฝ่ายขายไฟฟ้ากำลัง)
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > พนักงานส่งของ
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Sales Engineer (Instruments,Automation)
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Sale Engineer (อาคารสูงและราชการ)
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Oversea Coordinator (ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ)
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > Marketing Coordinator
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด > IT SupportBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |