บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายประเภท สารเคมี ก๊าซ ปิโตรเลียม ด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ OHSAS 18001เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาลานกระบือ กำแพงเพ็ชร
รายละเอียดงาน
-จัดทำแผนฉุกเฉิน/ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ช่วยเหลือหรือแก้ไขเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
-ตรวจสอบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
-ฝึกอบรมพนักงานในบริษัทฯให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และวิธีการทำงานที่ถุกต้องและปลอดภัย
-ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอลในกลุ่มพนักงาน
-สอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัยชา

จังหวัด กำแพงเพชร

อัตราที่รับ 3 อัตรา

เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 21 ปีขึ้นไป ( ถ้าเป็นชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว )
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. สามารถขับรถยนต์ได้ , มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
4. สามารถทำงานต่างสาขาได้ หรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทันที
5. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตราย รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหรือสารเคมีจะพิจารณาพิเศษ

ติดต่อ
คุณรุ่งเรือง บุญถม/คุณธชา ธรรมเกษม

สวัสดิการ
ประกันสังคม, กองุทนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบสำหรับพนักงานปฏิบัติการ ฯลฯ

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือทางอีเมล์

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)


เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Tel: 02-5017330-8 Fax: 02-5017339
WebSite: http://www.kiattana.co.th


บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ( ปฏิบัติการขนส่งประจำสถานนี )
บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) > พนักงานบุคคล(ประจำสาขาสมุทรปราการ)
บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) > พนักงานธุรการBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |