บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อีกทั้งยึดมั่นและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวมเลขานุการฝ่ายก่อสร้าง
รายละเอียดงาน
-ประสานงาน งานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายก่อสร้าง

- เป็น Center เพื่อเสนองานผู้จัดการฝ่าย

-อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
2. การศึกษาปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานและเลขานุการฝ่ายก่อสร้างอย่างน้อย 1ปี
4. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการฝ่ายก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

ติดต่อ
คุณเบญจมาศ เหงี่ยมสุวรรณ

สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. โบนัส
5. เบี้ยขยัน
6. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ

วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
- โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด


เลขที่ 1 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 0-2938-3444 ต่อ 2846, 2845, 2838 Fax: 0-2938-3462 ต่อ 2840
WebSite: http://www.landyhome.co.th


บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Sales Executive(พัทยา,ชลบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรควบคุมงาน
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Marketing Executive / Senior Marketing Executive
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อาวุโส
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรควบคุมงานอาวุโส , วิศวกรโครงการ (พัทยา,ชลบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ด่วนมาก
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Senior Sales Executive (บางแค)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Sales Manager ( พัทยา , ชลบุรี )
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรสำรวจ / ช่างสำรวจ
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายออกแบบ)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการส่วนออกแบบ / ผู้จัดการส่วนขาย
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ขาย ( ลาดพร้าว )
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและติดตามลูกค้า(Junior Sales Exective)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(PR)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่เขียนแบบโปรแกรม (Archicad)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > แม่บ้าน (สำนักงาน พัทยา - ชลบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและเลขานุการฝ่ายก่อสร้าง
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานขาย(ลาดพร้าว)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการสำนักงานขาย ( พัทยา )
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา อาวุโส(ด่วน)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ขาย (ลาดพร้าว )
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่เขียนแบบโปรแกรม (Archicad)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการส่วนออกแบบ
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Senior Sales Executive (ลาดพร้าว)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการสำนักงานขาย ( จ.สระบุรี )
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรควบคุมงาน , วิศวกรโครงการ (ประจำราชบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและบริการลูกค้า (ราชบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานขายและประสานงาน (Junior Sales Exective) พงษ์เพชร
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่เขียนแบบ จ. ราชบุรี
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานบริการลูกค้าและประสานงาน
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > สถาปนิก (ราชบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการสำนักงานขาย (ลาดพร้าว)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Sale (สระบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Sales Executive (ราชบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการสำนักงานขาย / หัวหน้าฝ่ายขาย (พัทยา)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายการตลาด)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายจัดหา / วิศวกรจัดหาผู้รับเหมา
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายขาย แฟรนไชส์
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(PR)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรควบคุมงานอาวุโส สำนักงานใหญ่
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Sale (ราชบุรี)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พัทยา)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรควบคุมโครงสร้าง
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > Graphic Designer
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > สถาปนิกขาย
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > วิศวกรควบคุมงานอาวุโส ประจำราชบุรี
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ อาวุโส / ประมาณราคาเลขานุการฝ่ายก่อสร้าง
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) > เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง (ประจำรายวัน)
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานประสานงานและเลขานุการฝ่ายก่อสร้าง


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |