บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน โดยการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อีกทั้งยึดมั่นและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม


ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเก้าพูลทรัพย์ ชั้น 3,8 ซอยลาดพร้าว19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 0-2938-3444 ต่อ 2846, 2845, 2838 | แฟกส์ 0-2938-3462 ต่อ 2840
1. เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง

-ประสานงาน งานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายก่อสร้าง

- เป็น Center เพื่อเสนองานผู้จัดการฝ่าย

-อื่นๆ ตาม

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ จ. ราชบุรี

  เขียนแบบ , ออกแบบ , เขียนแบบสถาปัตย์ บ้านพักอาศัย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Senior Sales Executive (ลาดพร้าว)

  - เสนอขายแบบบ้าน และ รับทราบความต้องการ ลูกค้า
  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการสำนักงานขาย / หัวหน้าฝ่ายขาย (พัทยา)

  บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่บัญชี

  - บัญชี AR , AP

  - ทำหน้าที่บันทึกการตั้งหนี้

  - ทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้

  - อื่นๆ สามารถหมุนเวี

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้จัดการส่วนออกแบบ

  - ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ
  - ร่วมวางแนวทางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Sales Executive (ราชบุรี)

  - นำเสนองานขาย ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บริษัทฯ ม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. วิศวกรควบคุมงานอาวุโส ประจำราชบุรี

  - บริหารและวางแผนทำงานภายในทีม

  - ควบคุมและติดตามงาน วิศวกรควบคุมงาน

  -ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บัง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายการตลาด)

  - ประสานงาน ต่างๆ ของฝ่ายการตลาด

  - รวบรวมดูแลเอกสารด้านการจัดซื้อ , จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร กา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ อาวุโส / ประมาณราคา

  - ประมาณราคา ควบคุม งบประมาณ

  - ตรวจสอบงบประมาณระหว่างก่อสร้าง

  - จัดทำ ต้นทุนงาน่อสร้าง


  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการสำนักงานขาย ( จ.สระบุรี )

  -บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พัทยา)

  - รับผิดชอบงานสนับสนุนการขาย

  - รับลูกค้า Call In,Walk In และสนันสนุนงานเอกสารต่างๆ

  - ประสาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000-14,000
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานขายและประสานงาน (Junior Sales Exective) พงษ์เพชร

  - โทรเชิญลูกค้า เพื่อ แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้าน

  - เปิดการขาย

  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Graphic Designer

  ออกแบบสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ

  กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการดำเนินงานของสายงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานที่เก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. วิศวกรควบคุมงานอาวุโส สำนักงานใหญ่

  - บริหารและวางแผนทำงานภายในทีม

  - ควบคุมและติดตามงาน วิศวกรควบคุมงาน

  -ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บัง

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานประสานงานและบริการลูกค้า (ราชบุรี)

  - ประสานงานลูกค้า ของบริษัทฯ

  - ติดตามรับเรื่องต่างๆ ของลูกค้า เกี่ยวกับงานขาย

  - อื่นๆ ตามที่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้จัดการสำนักงานขาย (ลาดพร้าว)

  บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ผู้จัดการฝ่ายขาย แฟรนไชส์

  - วางแผนงานขาย ,ควบคุม,ติดตามผล แฟรนไชส์

  - จัดทำรายงานการขาย ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน

  - สามา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Sale (ราชบุรี)

  นำเสนอขายบ้านโครงการ

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Sale (สระบุรี)

  แนะนำแบบบ้านให้กับทางลูกค้า และเสนอการขายให้ลูกค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 11,000-20,000
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการฝ่ายจัดหา / วิศวกรจัดหาผู้รับเหมา

  จัดหา Supplier วัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบราคา ประเมิน Supplier และจัดหาผู้รับเหมา เพื่อสนับสนุนงานก่อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานบริการลูกค้าและประสานงาน

  - รับผิดชอบงานสนับสนุนข้อมูลลูกค้า ระหว่างบริษัทและลูกค้า

  - รับลูกค้า Call in , Walk In และ สนับ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. วิศวกรควบคุมโครงสร้าง

  ดูแลควบคุมงานโครงสร้างให้ได้มาตรฐานตามกำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(PR)

  - วางแผนงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  - ติดตามข้อมูลสื่อสาร ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อยู่ตลอดเวลา
  -

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. วิศวกรควบคุมงาน , วิศวกรโครงการ (ประจำราชบุรี)

  - ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง โครงการบ้านจัดสรร
  - ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนที่บริษัทฯกำหนด

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ราชบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. สถาปนิก (ราชบุรี)

  -ออกแบบ ,เขียนแบบ ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ
  -นำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมใ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่เขียนแบบโปรแกรม (Archicad)

  - เขียนแบบบ้าน ในโปรแกรม Archicad

  - ปรับแบบ , เคลียร์แบบ โปรแกรม Archicad

  - อื่นๆ ตามผู้บังคับ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. สถาปนิกขาย

  ทำยอดขายบ้านตามเป้าหมาย ปิดงานขาย
  ติดต่อประสานลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านแบบบ้านเพื่อการตัดสินใจของลูก

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า

  - ประสานงานลูกค้าระหว่างการก่อสร้าง

  - ติดตามความพึงพอใจลูกค้า

  - วางแผนงานก่อสร้าง และเอกสา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เจ้าหน้าที่ขาย (ลาดพร้าว )

  - เสนอขายแบบบ้าน และ ให้คำปรึกษาลูกค้า

  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บริษัทฯ มี

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ผู้จัดการส่วนออกแบบ / ผู้จัดการส่วนขาย

  - ร่วมวางแผนผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมของบริษัทฯ
  - ร่วมวางแนวทางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมของบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อาวุโส

  - บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

  - บริหารบริการหลังการขาย

  - ให้คำปรึกษา ลูกค้าที่เข้ามารับบริการของบร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. พนักงานประสานงานและเลขานุการ(ฝ่ายออกแบบ)

  - ประสานงานต่างๆ ของฝ่ายออกแบบ
  - รวบรวมเอกสารฝ่ายออกแบบเพื่อนำเสนอ ผช.กรรมการผู้จัดการสายงานออกแบบแ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. วิศวกรควบคุมงานอาวุโส , วิศวกรโครงการ (พัทยา,ชลบุรี)

  - บริหารงานก่อสร้าง สาขาให้มีประสิทธิภาพ
  - ควบคุมงานก่อสร้างบ้านให้เป็นตามแบบและแล้วเสร็จทันตามแผนง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. ผู้จัดการสำนักงานขาย ( พัทยา )

  -บริหาร , ควบคุม , พัฒนา พนักงานขายและสำนักงานขาย

  -วางแผน ,บริหาร และ ยอดขายตาม นโยบายบริษัทฯ


  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. เจ้าหน้าที่เขียนแบบโปรแกรม (Archicad)

  - เขียนแบบบ้าน ในโปรแกรม Archicad

  - ปรับแบบ , เคลียร์แบบ โปรแกรม Archicad

  - อื่นๆ ตามผู้บังคับ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. Senior Sales Executive (บางแค)

  - นำเสนองานขาย
  - ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - บริหารและควบคุมดูแล สำนักงานขายบางแค

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. Sales Executive(พัทยา,ชลบุรี)

  - เสนอขายแบบบ้าน และ ความต้องการของต่างๆลูกค้า

  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บร

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. Sales Manager ( พัทยา , ชลบุรี )

  -บริหาร,จัดการ,ควบคุม พัฒนา ประเมินผล พนักงานและสำนักงานขาย
  -วางแผน,บริหาร,อบรม พนักงานขาย และทำยอ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ด่วนมาก

  ออกแบบ , เขียนแบบสถาปัตย์ บ้านพักอาศัย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่จัดหาจัดจ้างผู้รับเหมา อาวุโส(ด่วน)

  - บริหารและควบคุมประเมินผลงาน ดูแลงานส่วนงานจัดหาผู้รับเหมา
  - จัดหาช่างรับเหมา และ จัดหา Supplier ว

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. วิศวกรสำรวจ / ช่างสำรวจ

  - ดูแลควบคุมงานสำรวจ วางผัง
  - ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และทันตามแผนงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. พนักงานประสานงานและเลขานุการฝ่ายก่อสร้าง

  -ประสานงาน งานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายก่อสร้าง

  - เป็น Center เพื่อเสนองานผู้จัดการฝ่าย

  -อื่นๆ ตามที

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 46. พนักงานประสานงานและติดตามลูกค้า(Junior Sales Exective)

  - แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้าน เพื่อเปิดการขาย

  - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  - บริษัทฯ มี incentive ใ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 47. แม่บ้าน (สำนักงาน พัทยา - ชลบุรี)

  - รับผิดชอบทำความสะอาดสำนักงานขาย

  - รับผิดชอบเสริฟ์น้ำ - กาแฟ สำหรับลูกค้า

  - อื่นๆ ตามที่ผู้บั

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 6,500-7,000
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 48. เจ้าหน้าที่ขาย ( ลาดพร้าว )

  - เสนอขายแบบบ้าน และ ให้คำปรึกษาลูกค้า

  - ปิดการขาย และ ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 49. พนักงานประสานงานขาย(ลาดพร้าว)

  - รับผิดชอบงานสนับสนุนการขาย

  - รับลูกค้า Call in , Walk In และ สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ

  - ประสาน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 50. Marketing Executive / Senior Marketing Executive

  - รับผิดชอบงานวางแผนทางการการตลาด ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  - รับผิดชอบงานการตลาดโดยใช้ Web onli

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 51. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  1. Plan and implementation of all marketing &
  sales activity to achieve selling target
  2. Respon

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 52. วิศวกรควบคุมงาน

  -ควบคุมงานก่อสร้างบ้านให้เป็นตามแบบและแล้วเสร็จทันตามแผนงาน

  -ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

  -รายงานความค

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 53. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(PR)

  - วางแผนงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
  - ติดตามข้อมูลสื่อสาร ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อยู่ตลอดเวลา
  - ติด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |