กรมการบินพลเรือน

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ รวม 17 อัตรา <รับออนไลน์>(5-25 มิ.ย.55)เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
รายละเอียดงาน
- ท่าอากาศยานระนอง
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

จังหวัด ระนอง

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,160 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา

ติดต่อ
กรมการบินพลเรือน

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน หัวข้อ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมการบินพลเรือน


กรมการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร -
WebSite: http://job.aviation.go.th/201203/index.php#


กรมการบินพลเรือน > เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรมการบินพลเรือน > นายช่างโยธา
กรมการบินพลเรือน > ช่างเครื่องกล
กรมการบินพลเรือน > พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
กรมการบินพลเรือน > เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
กรมการบินพลเรือน > เจ้าหน้าที่ขนส่ง
กรมการบินพลเรือน > ผู้ดูแลสนามบินBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |