บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

ธุรกิจทางด้านข่าวเจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูล
รายละเอียดงาน
ส่งข้อมูลข่าว SMS

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 13000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สือมวลชน

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัส สัมมนา

บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด


287/195 ซ.รามคำแหง21(นวศรี) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-730-2400 Fax: 02-184-4111
WebSite: http://www.innnews.co.th


บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > พนักงานรับโทรศัพท์
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ประชาสัมพันธ์ (รับผู้พิการ )
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าวบันเทิง
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานรายการ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมการออกอากาศ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ IT
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ตัดต่อข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > บรรณาธิการข่าวการเมือง
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ช่างภาพข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ข่าว sms
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > หัวหน้าข่าว sms
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง 1 อัตรา
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > รีไรเตอร์ข่าวเศรษฐกิจ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > System Developer
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ประจำกองข่าวอินเตอร์เน็ตBuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |