บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

ธุรกิจทางด้านข่าวผู้จัดการฝ่ายบุคคล
รายละเอียดงาน
-ดูแลงานด้านการบริหารคน
-ด้านบริหารงาน
-ด้านสรรหาจัดจ้าง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตกลงตอนสัมภาษณ์ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับการศึกษาปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
3. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
4. มีภาวะเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ นักบริหารงานและรู้จักวางแผนงานเป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านสวัสดิการ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
6. *** ต้องการด่วนมาก***
7. ส่งทางเมลล์ hr_inn@hotmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัส สัมมนา

บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด


287/195 ซ.รามคำแหง21(นวศรี) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-730-2400 Fax: 02-184-4111
WebSite: http://www.innnews.co.th


บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > พนักงานรับโทรศัพท์
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ประชาสัมพันธ์ (รับผู้พิการ )
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าวบันเทิง
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานรายการ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมการออกอากาศ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ IT
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ตัดต่อข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > บรรณาธิการข่าวการเมือง
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ช่างภาพข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ข่าว sms
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าว
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > หัวหน้าข่าว sms
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง 1 อัตรา
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > รีไรเตอร์ข่าวเศรษฐกิจ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > System Developer
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ประจำกองข่าวอินเตอร์เน็ต
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด > เจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูลผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท เจ เค อาร์. อินดัสเทรียล จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ธุรกิจโรงงาน,ธุรกิจบริการร้านอาหาร)
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ตราเพชร จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (โรงงานฉะเชิงเทรา)
บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงาน (ประจำโคราช)
Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ดี เทคโน เท็กซ์ จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท บุญญบุรี จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
A.D.Houses Co., Ltd. > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager) (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรการ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส) > ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขา (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |