บริษัท ตราเพชร จำกัด


บริษัทผลิต เกี่ยวกับถังน้ำสเตนเลส อ่างล้างจานสเตนเลส ตราเพชร ภาชนะเครื่องครัวอลูมิเนียมสเตนเลส ตราเพชร ถังน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ตรากรีนทรี เฟอร์นิเจอร์ชุดครัวสเตนเลสไลสไตล์


ที่อยู่ 87 หมู่ 10 ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130


โทร สมุทรปราการ 02-757-6100 / 083-770-3355 โรงงานฉะเชิงเทรา คุณบุญทิวา โทร. 038-823-025-8, (086-332-5173) แฟกซ์ 038-823-722 | แฟกส์ 0-2757-6101
1. เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อ

1. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
2. รับและทบทวนคำสั่งซื้อ
3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ตราเพชร จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่บัญชี ( เจ้าหนี้ )(ต้นทุน)

  1. เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
  - ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชีในระบบ AX
  - จัดทำรายงาน
  2. เจ้าหน้าที่บ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ช่างแม่พิมพ์

  - ซ่อมสร้างแม่พิมพ์ซิ้งค์สเตนเลส / อลูมิเนียม
  - PM แม่พิมพ์ ดูแลซ่อมบำรุง

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่การเงิน

  1. ดูแลรักษาเงินสด เช็ค ทั้งด้านรับ-จ่าย
  2. ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (โรงงานฉะเชิงเทรา)

  - ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล
  - งานอาคาร สถานที่ หอพัก โรงอาหาร
  - ดูแลงานด้านธุรการ แม่บ้าน รปภ.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้จัดการฝ่ายขาย TT

  - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
  - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าฝ่ายขาย (กทม., ศูนย์ภูมิภาค )

  - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
  - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานข

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขาย (ด่วน)

  -นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่
  -แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Brand Manager

  - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ จุดอ่อน จุดแข็ง เปรียบเทียบคู่แข่ง
  - วิเคราะห์ราคาขายให้เหมาะสม เป

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่กฎหมายและราชการ

  1. ดูแลงานด้านสัญญา, การติดตามหนี้, การดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา
  2. งานด้านใบอนุญาตต่างๆ ของทางบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

  วางแผนและควบคุมการผลิต
  จัดทำมาตรฐานการผลิต
  วางผังสายการผลิต
  จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ธุรการแม่พิมพ์

  - รับใบแจ้งซ่อม จัดทำทะเบียนแจ้งซ่อม ติดตามงานแจ้งซ่อม
  - จัดทำรายงาน , ใบขอซื้อ
  - ประสานงานกับจัดซ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

  วางแผนและควบคุมการผลิต
  จัดทำมาตรฐานการผลิต
  วางผังสายการผลิต
  จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)

  - ค้นหาข้อมูล+คัดเลือก ผู้ขายรายใหม่
  - ควบคุม ติดตาม การส่งมอบสินค้า
  - ตรวจสอบงานและให้คำปรึกษาแนะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  - บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

  1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2. ออกแบบสินค้าของบริษัทฯ
  3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. วิศวกรการผลิต (พอลิเมอร์ , เคมี )

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ผู้จัดการฝ่ายขาย (กทม.) (ตจว.) (ศูนย์ภูมิภาค)

  - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย
  - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานข

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้( AR)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

  1. บันทึกข้อมูลรับเข้า-เบิกจ่าย -โอนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป
  2. ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ คงคลั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

  - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด
  - วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข
  - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  1. จัดทำ รวบรวมและสรุปการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
  2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พยาบาลวิชาชีพ ( ประจำโรงงาน )

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)

  - ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่
  ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สงขลา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

  - งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  - ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ
  -

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่PM

  1. จัดทำแผนและติดตามแผน
  2. บันทึกประวัติการซ่อม
  3. ดูแลงานซ่อมแก้ไข ตามใบแจ้งซ่อม
  4. งานอนุรักษ์พ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Sales

  -นำเสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่
  -แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  - บริหารงานจัดส่ง/ติดตั้งและข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว)

  - งานซ่อมบำรุงเครื่องกล และ ซ่อมบำรุงไฟฟ้า
  - ซ่อมดูแลระบบงานเครื่องกล และไฟฟ้าของโรงงานทั้งระบบ
  -

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ตราเพชร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |